Vitamini i dodaci ishrani koje vredi uzimati – Vitamin D

Kada je reč o dodacima ishrani, od svih „klasičnih“ vitamina, u najvećoj meri se pokazala korisnost vitamina D u obliku suplementa.

Vitamini su organska jedinjenja otkrivena između 1913. i 1941. godine i nazvana vitamin A, B, C itd. Od svih „klasičnih“ vitamina, vitamin D je ubedljivo najkorisniji da se uzima u obliku dodatka ishrani.*

Meta-analiza iz 2008. godine (pregled nekoliko istraživanja na istu temu) 17 randomiziranih kontrolisanih ispitivanja zaključila je da vitamin D smanjuje ukupnu smrtnost odraslih. Meta-analiza iz 2013. godine 42 randomizirane kontrolisane studije došla je do istog zaključka.

Drugim rečima, slučajnim odabirom učesnika koji uzimaju dodatke i strogim kontrolisanjem drugih promenljivih (čime se smanjuje efekat zbujujućih faktora), istraživači su zaključili da su osobe koje su svakodnevno uzimale dodatak vitamina D živele duže od onih koje nisu.

Drugim istraživanjima je zaključeno da deca, uzimanjem dodatka vitamina D mogu da smanje rizik od dobijanja gripa. Takođe je zaključeno i da stariji mogu da poprave zdravlje kostiju i smanje rizik od preloma.

Naravno, iako su naširoko priznata kao najbolji način za testiranje efikasnosti tretmana, randomizirana kontrolisana ispitivanja imaju svoja ograničenja. U ovom slučaju, najveće je to da nam ova ispitivanja ne mogu mnogo reći o mehanizmu po kom vitamin D smanjuje smrtnost ili obezbeđuje druge zdravstvene benefite.

Ipak, uzimajući u obzir dokazanu korist i činjenicu da se nije pokazao ni malo štetnim**, vitamin D bi mogao da bude vredan dodatak svakodnevnoj ishrani.

Napomene Penzina:

* Ovaj tekst časopisa Smithsonian prenosimo jer se i u Srbiji može naći sve veći broj raznih dodataka koji se reklamiraju kao magični za zdravlje. Međutim, treba naglasiti da se radi pre svega o dodacima koji su industrijski proizvod, a ne o vitaminima, mineralima i fitoelementima koji se nalaze u hrani. Oni su nezamenljivi i dragocen izvor zdravlja čoveka. To niko ne dovodi u pitanje.

** U tekstu Korisnost dodataka ishrani iliti dijetetskih suplemenata govori se, između ostalog, o štetnosti vitamina D u kombinaciji sa kalcijumom.

Fotografija kojom je ilustrovan tekst prikazuje pečenu ribu, jer je riba odličan prirodan izvor vitamina D. U ovom tekstu, kao i u celom serijalu, reč je o industrijskim dodacima ishrani.

O vitaminu D možete čitati i u tekstovima: