Nezaposleni odbijaju poslove. Još gore, NZS nudi poslove koje možeš samo da odbiješ.

Nezaposleni odbijaju poslove koje im nudi Biro. Saznavši razloge, ne možemo a da se ne zapitamo: zašto Biro (NSZ) uopšte nudi takve poslove?

Zašto nezaposleni odbijaju poslove?

Nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) najčešće nisu zainteresovani za poslove u oblasti tekstilstva i kožarstva, mašinstva i obrade metala. Ne zanima ih ni rad u oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, šumarstva i obrade drveta.

Razlozi zbog kojih odbijaju poslove uglavnom se nalaze u opisu samih poslova. Mogu se, naći i u ponuđenim uslovima rada koje definišu poslodavci.

Nezaposleni odbijaju ponude zbog plata nižih od proseka, uslova rada, koji su ispod standarda za zanimanje, neplaćenog prekovremenog rada i doprinosa, neredovnih isplata, udaljenosti radnog mesta…

U NSZ-u otkrivaju da podaci o ponuđenim uslovima rada od strane poslodavca mogu da predstavljaju konkretne činjenice. Kao takvi, oni mogu biti i osnov za opravdano odbijanje ponuđenog zaposlenja.

„Ponude odbijaju zbog plata nižih od proseka za te poslove na regionalnom nivou. Međutim, ponude za posao se odbijaju i zbog uslova rada, koji su ispod standarda za zanimanje, neplaćenih doprinosa ili prekovremenog rada, neredovnih isplata, udaljenosti radnog mesta… Smeta im i kada postoji opasnost od povređivanja, profesionalnih ili drugih vrsta oboljenja: rada na visini, pod vodom, zemljom… Takođe im smeta i kada je radno mesto sa povećanim rizikom i izlaganjem štetnom zračenju ili otrovnim sredstvima…“, nabrojali su za dnevni list Politika u NSZ-u.

Brisanje iz evidencije Biroa (NSZ)

Postoje i slučajevi kada nezaposleni odbijaju ponude bez opravdanog razloga. Tada je brisanje sa evidencije moguće zbog nepridržavanja zakonskih odredbi o obavezama nezaposlenog. Na taj način u junu ove godine 13.338 nezaposlenih izbrisano je sa biroa rada.

Od tog broja, 12.041 neopravdano se nije javio ili odazvao pozivu NSZ-a, zbog čega su izbrisani na određeni rok. Njih 1.145 nije se odazvalo na individualni razgovor sa savetnikom u NSZ-u. Svojom krivicom je prekinulo ili nije završilo dodatno obrazovanje njih 32. U statističkom biltenu NSZ-a piše i da se 11 nezaposlenih nije javilo poslodavcu kome ih je NZS uputio. Dodatno obrazovanje i obuku je odbilo njih 22. Sa druge strane, 42 je odbilo da prihvati ponuđeno učešće u programu aktivnih mera za zapošljavanje.

„Ta pravila su regulisana Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Osobe se brišu sa evidencije ukoliko bez opravdanog razloga ne izvršavaju svoje obaveze prema službi, a između ostalog i ako na zahtev NSZ-a ne dostave dokaz o aktivnom traženju posla, odbiju ponuđeno posredovanje za odgovarajuće zaposlenje ili se ne jave poslodavcu kome ih uputimo“, naglašavaju u NSZ-u.

Na nezainteresovanost nezaposlenih i odbijanje poslovnih prilika utiče i neusklađenost između obrazovnog sistema i potreba na tržištu rada, smatraju stručnjaci. Rešavanje tog problema iziskuje sistemsko angažovanje i saradnju svih institucija i aktera na tržištu rada i u oblasti obrazovanja.

„Proces rešavanja neusklađenosti ponude i tražnje podrazumeva modernizaciju kvaliteta obrazovnog sistema, aktivno povezivanje sa svetom rada, otvaranje novih radnih mesta… NSZ daje značajan doprinos smanjenju te neusklađenosti kroz realizaciju aktivne politike zapošljavanja. To se čini, pre svega, kroz mere i programe koji se sprovode kroz dodatno obrazovanje i obuke“, tvrde u NSZ-u.

Ponovni povratak na biro posle pola godine

Onaj koji traži zaposlenje, a brisan je sa biroa, ima pravo opet da se uvede u evidenciju NSZ-a po isteku šest meseci od dana prestanka vođenja evidencije. Izuzetno, ukoliko je korisnik novčane naknade izbrisan jer je obavljao rad bez zaključenog ugovora, to pravo ponovo stiče po isteku roka od devet meseci.

Ako postoji opravdani razlog za nejavljanje, nezaposleni je dužan da se lično javi i obavesti NSZ odmah po prestanku tog razloga. Među njima su lični zdravstveni ili razlozi članova porodice, ali i drugi opravdani razlozi nastali bez volje i krivice nezaposlenog.

Izvor: Politika
Fotografijarawpixel.com from Pexels