Početna Magazin Godine Ustanovljena veza između vitamina D i kognitivnog oštećenja

Ustanovljena veza između vitamina D i kognitivnog oštećenja

Utvrđeno je da postoji veza između niskog nivoa vitamina D i kognitivnog oštećenja. Naredni korak jeste da se utvrdi da li dodaci vitamina D mogu da, tokom vremena, poboljšaju kognitivne performanse.

Kod starijih ljudi česti su i kognitivno oštećenje i nizak nivo vitamina D. Ali da li postoji veza između njih?

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Istraživači iz Vejk Forest Baptist medicinskog centra posmatrali su 2.777 osoba koje su dobrog zdravlja i imaju od 70 do 79 godina. Na početku istraživanja izmerene su njihove kognitivne sposobnosti i nivo vitamina D. Nivoi vitamina D mereni su na svakih 12 meseci, a kognitivne sposobnosti su izmerene još jednom, nakon četiri godine, na kraju istraživanja.

Nakon samo četiri godine, nizak nivo vitamina D povezan je sa opadanjem kognitivnih funkcija. „Kada smo nakon četiri godine proverili, mogli smo da ustanovimo vezu između niskog nivoa vitamina D sa lošijim kognitivnim performansama na jednom od dva kognitivna testa koji su korišćeni“, rekla je Valeri Vilson, jedna od autora istraživanja.

Autori studije žele da istraže da li bi povećavanje nivoa vitamina D tokom vremena dovelo i do poboljšanja kognitivnih funkcija. „Iako ovo istraživanje ne može da ustanovi direktan uzrok niti efekat ove veze, bilo bi od velikog značaja za zdravstvenu zaštitu ako bi se pokazalo da dodaci vitamina D mogu da tokom vremena poboljšaju kognitivne performanse jer je ovaj problem veoma čest među stanovništvom.“

„Potrebno je i dalje istraživanje u cilju ocenjivanja da li su određene kognitivne oblasti, kao što su pamćenje ili koncentracija, posebno osetljive na nizak nivo vitamina D.“

Vest o ovom istraživanju objavljena je na sajtu Vejk Forest Baptist medicinskog centra, a samo istraživanje biće objavljeno u narednom broju časopisa Američkog gerijatrijskog društva (American Geriatrics Society)