Domovi za stare

U ovoj kategoriji Penzinovog Teftera pronađite kontakte privatnih i državnih domova za stare u celoj Republici Srbiji. U skladu sa mogućnostima Penzin ažurira sve podatke ali ipak preporučujemo da za svaki od njih proverite i da li ima aktivnu licencu za rad – uputstvo kako to da učinite pronaći ćete lako dok pregledate ponudu domova za stare.

UGC Beograd – Dom Voždovac

UGC Beograd – Dom Voždovac

Dom Voždovac je jedan od četiri doma u okviru kojih Ustanova Gerontološki centar Beograd pruža usluge smeštaja za starije osobe. Na smeštaju u ovom domu je 270 korisnika. U okviru Projekta “Za dostojanstveniji život starih na rezidencijalnom smeštaju”, Dom Voždovac je istaknut kao pozitivan primer dobre prakse.