USPS: Krivični postupci protiv Fonda PIO povodom otuđenja banja

Banje su sudskim putem vraćene Fondu PIO budući da su one privatna imovina kojom Fond upravlja i kao takve ne mogu biti privatizovane.
Odluka o otuđenju banja doneta je na sumnjivoj telefonskoj sednici UO Fonda PIO na kojoj su učestvovali i članovi koji se nalaze u sukobu interesa.
USPS će protiv odgovornih u Fondu PIO pokrenuti krivične postupke.

Tender za prodaju
Kuršumlijske i Vranjske banje

Vlada Srbije je krajem jula 2019. godine raspisala tender za prodaju Kuršumlijske banje i Vranjske banje. Ove dve banje su u vlasništvu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO).

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kuršumlijska Banja se prodaje po ceni od oko 1,5 miliona evra, navode Top novosti.

U Udruženju sindikata penzionera Srbije (USPS) zabrinuti su za sudbinu hotela „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji.

„Može se desiti da ga neko kupi za 1.405.000 evra, a da mu država da 4.500.000 evra za adaptaciju i pripremu za stavljanje u funkciju“, kaže predsednik USPS Mihajlo Radović za N1. Upravo to se dešavalo u pojedinim privatizovanim banjama.

„Mogao je to i penzioni fond da završi, da mu je država dala subvencije isto kao što je davala i ovima“, smatra Radović.

Dopuna teksta 13. avgusta 2019. godine, par sati nakon objavljivanja: Kuršumlijska banja prodata je Akcionirskom društvu “Planinka” iz Kuršumlije za 1.415.836 evra. V. vest: Prodata Kuršumlijska banja, do sada u vlasništvu Fonda PIO

Privatizacija privatne imovine

U medijima se često naglašava da „godinama država vodi bitku oko rekonstrukcije banja koje su zapuštene“.

U USPS kažu da, nažalost, država svojim činjenjem i nečinjenjem poslednjih desetak i više godina, uništava banje i lečilišta. Najpre ih, po modelu pljačkaške privatizacije, preuzima i proglašava državnom svojinom. Pokušava neuspešnu rasprodaju po Dinkićevom modelu iz 2005. godine.

Tadašnji Upravni odbor PIO fonda, koji je u svom sastavu imao autentične predstavnike, pokreće 27 sudskih postupaka od kojih je 17 okončano. Imovina je sudskim putem vraćena Fondu PIO jer ona nije ni državna ni javna, već privatna, kojom upravlja Fond.

U međuvremenu, država ne odustaje od svog nauma već menja sastav Upravnog odbora PIO fonda obezbeđujući većinu svojih predstavnika kako bi sutra ponovo vratila imovinu Vladi za prodaju.

Istovremeno, Fond ne knjiži vraćenu imovinu kao svojinu, već ona dalje propada. Vlada ne preduzima mere prema Fondu u cilju očuvanja imovine i stvaranja uslova da ta imovina ostvaruje dobit.

Nije poznato da se neko odnosio prema opštem dobru na način kako se odnose prema banjama, smatra Mihajlo Radović.

Sudski sporovi
u borbi za imovinu Fonda PIO

U Udruženju sindikata penzionera Srbije, povodom navoda u pojedinim medijima, tvrde da je netačno da je Fond PIO dobio 10 sporova i da se još 16 se nalazi u sudovima. Istina je da je 17 sporova okončano, a da je deset u toku.

Prema rečima punomoćnika USPS u predmetnim sporovima, u toku je donošenje rešenja o prekidu postupka u svim sporovima. Stvar ne tapka u mestu zbog sporova već zato što je Republičko pravobranilaštvo ponudilo poravnanje. Prema tom poravnanju, Fond PIO bi trebalo da ustupi svoju imovinu državi i to bez naknade. Ovo direktorka PIO fonda nije prihvatila, a tome se usprotivio i punomoćnik USPS koje u ovim sporovima ima status umešača.

Udruženje sindikata penzionera Srbije i sindikati žele da se uključe u rešavanje pitanja banja, a ne da zadrže „status kvo“.

Radna grupa Vlade – čemu to služi?

Netačna je konstatacija da je Vlada formirala Radnu rupu „za procenu vrednosti banja, a zatim i mogućnost pronalaženja strateškog partnera“. Vlada je formirala radnu grupu u koju je imenovala pet ministara i druge osobe, sa zadatkom da „predloži strateške mere za način rešavanja funkcionisanja banja i lečilišta“. Znači, strateške i dugoročne mere, za šta se USPS odavno zalaže.

Udruženje sindikata penzionera Srbije postavlja pitanje zašto Vlada zaobilazi Radnu grupu koju je formirala i 1. marta 2018. godine donosi zaključke koji imaju za cilj stvaranje uslova za brzu privatizaciju jednog od najznačajnijih resursa za naš sveukupan razvoj.

Udruženje sindikata penzionera Srbije naglašava da od januara 2018. godine traži prijem kod ministra Ljajića kao predsednika Radne grupe. Ministar Rasim Ljajić još uvek nije odredio termin sastanka.

Imovinu Fonda PIO u banjama ne mogu da procenjuju oni koji su u sukobu interesa

U pojedinim medijima se navodi da država hoće da privatizuje imovinu PIO fonda. USPS naglašava da su sudovi već utvrdili da se radi o privatnoj imovini i da država nema nikakvog prava da raspolaže imovinom Fonda PIO kao privatnom imovinom.

USPS podržava ideju da sa imovinom PIO fonda u banjama, ali i ostalom imovinom, treba daleko bolje da se gazduje. Međutim, to je nemoguće dok država imenuje većinu članova Upravnog odbora Fonda PIO.

Udruženje sindikata penzionera Srbije traži da se, pored procene od strane Direkcije za imovinu, uzmu u obzir vrednosti imovine utvrđene od strane sudskih veštaka u sudskim sporovima, kao i vrednosti imovine utvrđene od Poreske uprave. Takođe, traži da im se dostavi elaborat o proceni imovine.

USPS traži da se utvrdi i vrednost imovine na dan stupanja na snagu Zakona kojim je država postala upravljač imovine PIO fonda. Jer od sedam članova, vlada imenuje četiri člana Upravnog odbora PIO fonda. Dakle, većinu.

Svako raspolaganje Upravnog odbora PIO fonda, u smislu prenosa imovine na štetu Fonda, bilo bi nezakonito. Naime, većinu članova Upravnog odbora PIO fonda čine članovi koje imenuje država te su oni u sukobu interesa. Ovo povlači i krivičnu i materijalnu odgovornost kako članova Upravnog odbora PIO fonda tako i direktorke PIO fonda.

Krivični postupci protiv odgovornih u
Fondu PIO povodom otuđenja banja

Izvršni odbor Udruženja sindikata penzionera Srbije je još krajem aprila 2018. godine gospođi Dragani Kalinović, direktorki RF PIO, kao i predsedniku i svim članovima Upravnog odbora PIO fonda poslao upozorenje povodom oglasa radi otuđenja nepokretnosti banjskog kompleksa „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji.

USPS je upozorio predsednika i sve članove UO PIO fonda i direktorku da je Odluka o otuđenju banja, specijalnih bolnica i rehabilitacionih centara doneta na krajnje sumnjivoj telefonskoj sednici UO PIO fonda. Na toj sednici, održanoj 16. aprila 2018. godine, učestvovala su i četiri člana UO koji su u očiglednom sukobu interesa. Njih je, naime, imenovala Vlada koja je i uputila svoj Zaključak UO PIO fonda 1. marta 2018. god.

Direktorka Kalinović i predsednik i članovi UO Fonda PIO su istovremeno obavešteni da će USPS, u svojstvu umešača u dosadašnjim sporovima koji se odnose na pomenute objekte, pokrenuti krivični postupak protiv PIO fonda zbog načina donošenja pomenutih odluka i zaključaka.

USPS je naveo i da će upozoriti eventualne kupce-ponuđače da se ne mogu smatrati savesnim kupcima jer su na vreme obavešteni oko načina donošenja ovih odluka.

Od direktorke Dragane Kalinović i UO Fonda PIO je tom prilikom traženo i da USPS-u dostave nalaz veštaka ili eksperta koji su utvrdili vrednost Kuršumlijske banje, kao i odluku na osnovu koje je raspisan javni poziv.

Podsećamo na tekstove: