Mesecima zarobljeni štedni ulozi članova Penzije plus

Usled neusaglašenosti odredbi dva važeća zakona u Crnoj Gori, štedni ulozi 2.250 članova crnogorskog dobrovoljnog penzionog fonda „Penzija plus“ mesecima su zarobljeni.

Štedni ulozi 2.250 članova crnogorskog dobrovoljnog penzionog fonda „Penzija plus“ mesecima su zarobljeni.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Do ovoga su dovele neusaglašene i konfliktne odredbe crnogorskog zakona o stečaju i likvidaciji banaka i o dobrovoljnim penzionim fondovima. Usled toga, blokirana je imovina fonda „Penzija plus“, vredna nešto više od pola miliona evra.

Važeći crnogorski Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima precizno odvaja imovinu fonda od banke depozitara, odnosno njene stečajne mase. Međutim, Zakon o stečaju i likvidaciji banaka, koji je lex specialis, ne prepoznaje instituciju privatnog penzionog fonda.

Uvođenje stečaja u
Invest banku Montenegro IBM

Invest banka Montenegro (IBM), u vlasništvu odbeglog biznismena Duška Kneževića, bila je kastodi banka* bivšeg društva za upravljanje „Atlas penzije“ i fonda „Penzije plus“. U banku je u januaru 2019. godine uveden stečaj. Novac uplaćivan u fond izdvojen je, navodno, iz stečajne mase.

„Atlas penzija“ je od početka 2019. godine u postupku suspenzije dozvole za rad, prema rešenju Komisije za tržište kapitala. Na taj način su onemogućene uplate članova, kao i isplate članovima fonda „Penzija plus“.

Komisija je zabranila likvidaciju „Atlas penzije“ dok se sredstva ne prenesu u drugu banku i u njoj otvori kastodi račun.

Očajne štediše

Podgoričke „Vijesti“ pišu da štediše mesecima bezuspešno „obijaju pragove“ stečajne uprave IBM-a i Komisije za tržište kapitala. Naime, zakonodavci nisu mogli da pretpostave da se imovina jednog privatnog penzionog fonda može naći u stečajnoj masi bankrotirane banke.

Jedan od štediša „Penzije plus“, V.B, koji očekuje da mu štednja konačno bude isplaćena, rekao je da je tri godine, zajedno sa suprugom, izdvajao novac u privatni penzioni fond.

„Davali su nam garancije da je taj fond nezavistan, a novac zaštićen u IBM-u. Sada prema tumačenjima drugog zakona kažu da to nije tako“, rekao je V.B.

Rešenost da se nađe rešenje,
ali ga nema na vidiku

Da bi se razrešila očigledna neusaglašenost odredbi dva važeća zakona, stečajni upravnik IBM-a Milan Rakočević i predsednik Komisije za tržište kapitala Zoran Đikanović, obratili su se na više državnih adresa.

Đikanović kaže da se Komisija obratila i Vrhovnom sudu. U Komisiji su svesni problema i da traže rešenje, koje još nije na vidiku.

„Razgovarali smo i sa stečajnim upravnikom IBM-a i vrlo smo raspoloženi da nađemo rješenje“, rekao je Đikanović.

Rakočević je saopštio da stečajna uprava i Centralna banka Crne Gore (CBCG) od prvog dana pokušavaju da reše taj problem.

„Međutim, ni iz Vrhovnog suda, ni iz Ministarstva pravde, za sada, nijesmo dobili odgovor“, kaže Rakočević.

Izvor: MINA
Fotografija: Podgorica, Crna Gora


* Kastodi banka trguje hartijama od vrednosti u svoji ime za račun klijenta. Banka se pojavljuje na berzi dok ime pravog vlasnika akcije ostaje skriveno.


Ako želite da saznate više o dobrovoljnim penzijskim fondovima, preporučujemo tekstove:

Ako razmišljate o ulaganju u dobrovoljni penzijski fond, obavezno dobro razmotrite sve ponude fondova i pročitajte Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima Republike Srbije