Početna Magazin Godine USPS: Problemi privatizacije objekata u vlasništvu PIO fonda u banjama Srbije

USPS: Problemi privatizacije objekata u vlasništvu PIO fonda u banjama Srbije

USPS: Problemi privatizacije objekata u vlasništvu PIO fonda u banjama Srbije

Udruženje sindikata penzionera Srbije objavilo je zaključke sa sednice socijalno-ekonomskog saveta Udruženja sindikata penzionera Srbije održane 7. 12. 2016. godine u Beogradu. Tema rasprave bili su pokušaji države da prikaže banje kao svoje, a ne kao vlasništvo PIO fonda koje je prepoznato i pred sudovima Republike Srbije kao privatna imovina. Penzin saopštenje prenosi u celosti…

Udruženje sindikata penzionera Srbije se u ime svih 1.700.000 penzionera najoštrije protivi najavljenoj rasprodaji imovine RF PIO, kroz privatizaciju banjskih lečilišta u Republici Srbiji, čiju su izgradnju kroz doprinose finasirale generacije današnjih penzionera.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ovim otvorenim pismom Vladi Republike Srbije i rukovodstvu RF PIO želimo da ukažemo na više činjenica zbog kojih je najavljena privatizacija Specijalnih bolnica u banjskim lečilištima, kako protivzakonita i protivpravna, tako i štetna i nedopustiva sa dalekosežnim posledicama, kako po zdravlje stanovništva u Republici Srbiji, tako i za prirodan lekoviti faktor i prirodna bogatstva.

Specijalne bolnice za rehabilitaciju i banjska lečilišta u Republici Srbiji su i do sada bile na meti tajkuna i raznih belosvetskih „investitora“ koji su pokušali još 2007. godine da pod dirigentskom palicom tadašnjeg ministra Mlađana Dinkića i Agencije za privatizaciju, privatizuju i rasprodaju banje u bescenje. Razlog tome je bio kranje jednostavan – Specijalne bolnice za rehabilitaciju u banjama nisu samo objekti i zgrade, već i izvori lekovite i termalne vode, zemljište i prirodna bogastva. Dakle, nešto što nema cenu i predstavlja esenciju jednog naroda.

Tadašnje rukovodstvo RF PIO je uz punu podršku svih penzionera, koji su kroz doprinose, bez učešća države, u potupnosti finansirali izgradnju svih objekata Specijalnih bolnica, kao i uz podršku sindikata i poslodavaca, sprečilo njihovu privatizaciju, odnosno prodaju u bescenje, sa porukom da imovinu penzionera koja je stvarana generacijama niko ne može uzurpirati, pa ni država.

Republički fond PIO je danas vlasnik 16 kapitalnih objekata u banjskim lečilištima, s tim što će i preostalih desetak Specijalnih bolnica u najskorijem roku biti u njegovom vlasništvu, te se naglas pitamo ko je ovlastio rukovodstvo Fonda da može raspolagati imovinom penzionera i ko je ovlastio Vladu Republike Srbije da prodaje nešto što nije u državnoj svojini.

Takođe pitamo direktorku RF PIO Draganu Kalinović, ko je ovlastio da u ime Fonda izjavljuje da Fond nema kapacitete da upravlja banjama koje su u vlasništvu Fonda. Ko je ovlastio da govori u ime svih penzionera čija se imovina pokušava uzurpirati, ko je ovlastio da u javnost iznosi stavove suprotne Odlukama i Zaključcima Upravnih odbora Fonda koji su donošeni u poslednjih deset godina, a odnose se na očuvanje imovine RF PIO.

Ovim otvorenim pismom želimo blagovremeno da upozorimo kako rukovodstvo RF PIO tako i Vladu Republike Srbije da predmet prodaje i privatizacije ne može biti privatna svojina, te da će svaki pravni posao koji se zaključi bez saglasnosti vlasnika, a to su penzioneri čija su sredstva uložena u banjska lečilišta, biti ništav i neće moći da proizvodi pravno dejstvo.

Istovremeno ovim otvorenim pismom stavljamo do znanja i upozoravamo sve potencijalne „investitore“ , kako domaće tako i strane koji bi da kupe banje u Republici Srbiji bez saglasnosti stvarnih vlasnika nepokretnosti, da su u pitanju ništavi pravni poslovi, koji ne zastarevaju, te da se u budućnosti neće moći pozivati na savesnost jer su ovim otvorenim pismom blagovremeno upozoreni na štetne posledice takvih pravnih poslova.

Istovremeno ukazujemo Vladi Republike Srbije da Udruženje sindikata penzionera Srbije nije protiv modernizacije banja i podizanja klaliteta njihovih usluga na viši nivo, ali ne na način kako je to zamišljeno putem tajkunske privatizacije.

Upravni odbor RF PIO je još 2012 godine na predlog Radne grupe za restruktuiranje Upravnog odbora Fonda usvojio „Polazne osnove za restruktuiranje PIO Fonda“ u okviru kojih je predviđeno aktivno učestvovanje Fonda u pogledu upravljanja Specijalnim bolnicama za rehabilitaciju na način koji bi Fondu donosio prihod, koji bi zajedno sa ostalim prihodima od imovine RF PIO smanjilo dotacije i rasteretilo budžet Republike Srbije.

Tom prilikom su utvrđene smernice razvoja RF PIO kroz njegovu imovinu i predloženi načini kako prihodovanja Fonda od svoje imovine, tako i finansiranja kapitalnih objekata za koje su neophodne investicije, kroz dokapitaliciju ili strateško partnerstvo, ali bez prodaje imovine Fonda.

Naime, nenovčani kapital Fonda u vidu zgrada i zemljišta koji poseduje u svojini bi bio udeo koji bi Fond uneo u strateške investicije, čime bi se omogućilo kako očuvanje Fondove imovine, tako i zajedničko upravljanje Specijalnim bolnicama i raspolaganje njihovim prihodima.

Nesposobnost rukovodstva RF PIO da pomenute odluke usvojene od strane Upravnog odbora Fonda sprovedu u delo u poslednjih 4 godine od kada datiraju pravosnažne presude kojima je utvrđeno vlasništvo Fonda na Kuršumlijskoj banji, Zlataru, Čigoti, Banji Koviljači, Sokobanji itd. ne bi trebalo da kao cenu plaćaju penzioneri rasprodajom njihove imovine, već rukovodstvo RF PIO koje nije bilo kadro, ni sposobno da banjska lečilišta koja su u vlasništvu Fonda stavi u funkciju i ostvaruje prihod.

Ovim otvorenim pismom želimo da ukažemo i na štetne posledice po zdravlje stanovništva Republike Srbije ukoliko bi došlo do privatizacije banjskih lečilišta. Specijalne bolnice za rehabilitaciju su naime građene namenski sa ciljem prevencije invalidnosti i rehabilitacije što je omogućilo širokoj populaciji stanovništva, kako radnika tako i penzionera lečenje, rehabilitaciju, očuvanje i unapređenje njihovog zdravlja.

Privatizacijom Specijalnih bolnica zdravstveni standard stanovništva bi se spustio ispod svakog minimuma i onemogućio bi njihovu zdravstvenu zaštitu u vidu lečenja i rehabilitacije. Prodajom banjskih lečilišta građani Republike Srbije bi ostali uskraćeni postoperativnih, posttraumatskih i sl. vidova rehabilitacije što im je danas omogućeno na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje koje se uplaćuje Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. Takvim činom bi bolesnici nakon bolničkog lečenja bili upućivani svojim kućama, a ne na rehabilitaciju iako bi to bilo nužno sa aspekta njihovog potpunog oporavka i ozdravljenja.

Najavljena privatizacija je nedopustiva i sa aspekta rasprodaje prirodnih bogastava i resursa Republike Srbije, te slobodno možemo reći da ne postoji slična država u svetu koja bi bila spremna na rasprodaju svog nacionalnog blaga, kao što se to već godinama pokušava u Republici Srbiji putem privatizacije banjskih lečilišta.

Specijalne bolnice u Republici Srbiji nisu građene slučajno na mestima gde se nalaze, već su lokacije izabrane na osnovu temeljnih studija najvećih balneoloških stručnjaka i profesora medicinskog fakulteta.

Izvori termalne i lekovite vode u Vranjskoj banji gde je temperatura vode 96 stepeni, u Kuršumlijskoj banji gde je njena temperatura 67 stepeni, ruža vetrova u Sokobanji koje nema nigde u Evropi, vazdušno – klimatska lečilišta na Zlataru, Čigoti, lekovito blato i prirodni gas u Bujanoviačkoj banji itd… bi najavljenom privatizacijom Specijalnih bolnica došla u privatne ruke, iako bi se naizgled privatizovali samo objekti Specijalnih bolnica.

Izvori vode, a pogotovo ako je ta voda termalna i lekovita kao što je to slučaj u našim banjskim lečilištima, predstavljaju neprocenjivo bogastvo i resurse budućnosti čija će cena stalno rasti, te čudi upornost Vlade Republike Srbije da preko privatizacije Specijalnih bolnica, a nakon toga davanja novopečenim vlasnisima koncesija ili dugororočnog zakupa na izvorima zdrave, pijaće, lekovite i termalne vode čija se izvorišta nalaze na zemljištu Specijalnih bolnica se liši svog nacionalnog blaga.

Takođe nas čudi zbog čega prioritet za najavljenu privatizaciju od strane Vlade Republike Srbije imaju Specijalne bolnice u Bujanovačkoj, Vranjskoj, Kuršumlijskoj i Sijerinskoj banji, kada se one nalaze na jugu Srbije i u pograničnom pojasu. Da li su prilikom njihovog prioritetnog odabira za privatizaciju pored napred navedenih zdravstvenih i lekovitih faktora koji predstavljaju nacionalno blago uzeti u obzir i bezbednosni faktori, kada imamo u vidu da se u pomenutim oštinama sve više od strane stranih lica kupuje zemlja.

Imajući sve napred navedeno u vidu, obraćamo se Vladi Republike Srbije, Upravnom odboru RF PIO i celokupnoj javnosti Republike Srbije ovim otvorenim pismom sa željom da ukažemo na svu pogubnost najavljene privatizacije Specijalnih bolnica i banjskih lečilišta u Republici Srbiji, kao i na štetne posledice po Republiku Srbiju, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i na celokupnu populaciju i građane Republike Srbije.

U Beogradu, 26. 12. 2016.
Izvršni odbor
Udruženja sindikata penzionera Srbije