Foto albumi Ideje za uživanje

Kuršumlijska banja – hotel Žubor

Penzin: Kuršumlijska banja - Hotel Žubor
Kuršumlijska banja - Hotel Žubor

Kuršumlijska banja nalazi se na 11 km jugozapadno od Kuršumlije, na 432 do 448 metara nadmorske visine, okružena pošumljenim ograncima Kopaonika.

Banja ima četiri vrste voda u desetak izvora koje se razlikuju po hemijskom sastavu i tvrdoći (sumporovite, ugljeno kisele, alkalne i gvožđevite) i temperature (14°- 67°C).
U terapijske svrhe akrivno se koriste vode od 67°C: natrijum-hidro karbonatne, fluoridne i sulfidne hiperterme, a koristi se i peloid – lekovito termomineralno blato.
Fotografija preuzeta sa sajta Kuršumlijske banje.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija