Početna Magazin Godine Društvo Osobe sa demencijom: besplatne pelene – možda nekad; dnevni centar – da li ikad?

Osobe sa demencijom: besplatne pelene – možda nekad; dnevni centar – da li ikad?

Osobe sa demencijom: besplatne pelene – možda nekad; dnevni centar – da li ikad?

Republički fond za zdravstveno osiguranje ponovo će uzeti u razmatranje inicijativu da se pelene za odrasle osobe obolele od demencije stave, delimično ili u celosti, na račun Fonda. Nažalost, nema odgovora na inicijativu za otvaranje Dnevnog centra za dementne u Beogradu.

Septembra 2014. godine, Udruženje građana Amity – Snaga prijateljstva podnelo je nadležnim institucijama inicijativu da se pelene za odrasla lica koja pate od demencije stave na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na adresu ovog udruženja stigao je odgovor da je ova inicijativa bila razmatrana zajedno sa predlozima i sugestijama drugih udruženja, te da je rešeno da se u izmene i dopune Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima uvrste pelene za lica obolela od retkih bolesti. Ovaj Pravilnik objavljen je u Službenom glasniku broj 112/14 i 114/14.

Iz Fonda uveravaju da će predlog da se i osobe koje pate od demencije oslobode plaćanja pelena za odrasle, biti razmatran i prilikom naredne izmene Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima u toku 2015. godine.

Iako zapravo nema konkretnog pomaka u načinu na koji država tretira lica obolela od nekog oblika demencije, odgovor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje udruženju Amity – ohrabruje. Jer, ova ustanova države Srbije makar uzima u razmatranje i obavezuje se da će to činiti i u budućnosti, inicijative vezane za pomoć dementnim osobama, a koje su u njenoj nadležnosti.

Republički fond za zdravstveno osiguranje raspolaže sredstvima koja su određena Finansijskim planom za određenu godinu. Svi smo svesni da ta sredstva sigurno ne mogu da pokriju potrebe svih osiguranika na način koji bi odgovarao idealu zdravstvene zaštite kome kao društvo treba da težimo. Ali Fond je makar, u ovom slučaju, iskazao volju.

Podsećamo, inicijativa Udruženja Amity da se pelene za dementna lica stave na teret Fonda za zdravstveno osiguranje, samo je deo šire akcije koju je ovo udruženje pokrenulo.

Projekat „Ne zaboravimo mi one koji zaboravljaju“ ima za cilj otvaranje Dnevnog centra za starije osobe sa demencijom u Beogradu.

Nažalost, ovo bi bio tek prvi ovakav centar u celoj Srbiji. Postoje privatni dnevni centri, ali nijedan državni. Sama ova činjenica deluje neshvatljivo kada se ima u vidu da je Srbija zemlja sa izuzetno starim stanovništvom i sa tendencijom povećanja prosečne starosti.

Kako se navodi u istraživanju Udruženja Amity „Život bez sećanja„, istraživanja koje je bilo osnov za pokretanje inicijative, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od šest do deset odsto ljudi starijih od 65 godina pati od demencije. Prema tome, u Beogradu ima između 16 i 27 hiljada dementnih osoba.

O dementnim osobama uglavnom brinu članovi porodice. Briga o dementoj osobi je izuzetno stresna obaveza koja čoveka iscrpi emotivno, fizički i finansijski. Posle nekog vremena, zdravlje samog negovatelja je ugroženo.

Nemerljiva pomoć za ove ljude bio bi centar kome bi mogli da povere svoje najbliže na par sati, centar u kome bi mogli da razmene iskustva i dobiju savete od ljudi koji se bore sa istim problemima.

Logično je da grad kao što je Beograd ima više ovakvih centara. Neverovatno je da nema nijedan. Još je neverovatnije da odgovora na inicijativu za otvaranje ovakvog centra nema.