Aktivni u poznim godinama Foto albumi

Igra, autora Zoltana Kemiveša

Igra, Zoltan Kemiveš

Fotografija Zoltana Kemiveša za foto konkurs Nacionalne geografije i kompanije Kenon…

Nacionalna geografija i kompanija fotografske opreme Kenon organizovali su foto konkurs za 2013. godinu. 
Nagrađeno je osam najboljih autora u tri kategorije: ljudi, mesta i priroda. Fotografija Zoltana Kemiveša (na linku profil fotografa) pod nazivom Igra takmičila se u kategoriji Ljudi.
Fotografija je nastala u domu penzionera tokom njihovih svakodnevnih aktivnosti.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija