Udruženje Amity – Snaga prijateljstva

Amity je organizacija koja deluje u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u cilju boljeg položaja siromašnih i ranjivih ciljnih grupa, naročito – starih i dece…

Udruženje Amity osnovala je grupa prijatelja 1999. godine sa ciljem da se pruži dodatna podrška ogromnom broju interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglicama i prognanicima iz bivših jugoslovenskih republika.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Danas, Amity se razvila u organizaciju koja daje doprinos u kreiranju društvenih politika, posebno u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, a koje doprinose boljem položaju siromašnih i ranjivih ciljnih grupa. U posebnom fokusu nalaze se stari i deca/mladi. 

Amity to radi direktno – pružanjem usluga psihosocijalne podrške ugroženima, indirektno – zastupanjem kod donosioca odluka njihovog boljeg položaja, kao i pružanjem usluga ministarstvima tj. njihovim programima u monitoringu projekata koje ona finansiranju, a realizuju ih ili nevladine organizacije ili partnerski vladine i nevladine organizacije.

Amity je u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom realizovao jednogodišnji Projekat „Za dostojanstveniji život starijih u rezidencijalnom smeštaju u Srbiji„. Ovaj Projekat trebalo bi da postane klica razvoja svesti savremenog srpskog društva o pravu starijih na život dostojan čoveka.

Početkom 2014. godine, pod pokroviteljstvom Fondacije Trag, Amity je pokrenuo projekat „Ne zaboravimo mi one koji zaboravljaju„.

Glavni cilj ovog Projekta je da se ukaže na važnost uspostavljanja otvorenih oblika zaštite za dementne stare osobe u formi dnevnih centara smeštaja. Specifični cilj je da se utiče na odbornike Skupštine grada Beograda da do 2015. godine donesu izmene i dopune Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite na način da u nju uvedu uslugu Dnevnog centra za osobe starije od 65 godina sa demencijom.