Spisak 71 leka koji više šteti nego što koristi

Stručni časopis Prescrire objavljuje, treću godinu zaredom, pregled „nesumnjivih slučajeva lekova koji su više opasni nego korisni“, a koji se nalaze na francuskom tržištu. Spisak iz 2015. godine sadrži 71 „više štetan nego koristan“ lek koji „treba izbegavati, od sada pa do njegovog povlačenja sa tržišta“.

Svi lekovi na koje je upozoreno u spisku iz 2014. godine (njih 68) uključeni su i u novi, ovogodišnji spisak, sa izuzetkom dva čiju korisnost za određene indikacije časopis još uvek procenjuje. Tokom 2014. godine, nijedan opasni lek sa tog spiska nije povučen sa francuskog tržišta.

Da biste proverili da li je lek koji koristite na tom spisku, koristite generički naziv leka koji je naznačen na kutiji. Komercijalni zaštićeni naziv leka može se razlikovati od proizvođača do proizvođača, od zemlje do zemlje, ali generički naziv leka (ono što stoji iza reklamiranog imena) mora biti svuda isti.

Onkologija

 • katumaksomab (catumaxomab)
 • panitumumab
 • trabektedin (trabectedine)
 • vandetanib
 • vinflunin (vinflunine)

Kardiologija

 • aliskiren
 • fenofibrat
 • bezafibrat
 • ciprofibrat
 • ivabradin
 • nikorandil (nicorandil)
 • olmesartan
 • trimetazidin

Dermatologija, alergologija

 • takrolimus (tacrolimus) za kožu
 • mekvitazin (mequitazine)
 • prometazin (promethazine) injekcije

Dijetetika

 • inhibitori dipeptidil peptidaze 4 (gliptini)
  – linagliptin
  – saksagliptin (saxagliptine)
  – sitagliptin
  – vildagliptin
 • orlistat

Lečenje bola, reumatologija

Antalgija

 • koksibi
  – celekoksib (celecoxib)
  – etorikoksib (etoricoxib)
  – parekoksib (parecoxib)
 • floktafenin (floctafenine)
 • ktoprofen (ketoprofene) gel
 • piroksikam (piroxicam)

Osteoporoza

 • denosumab
 • stroncijum-ranelat (strontium ranelate)

Osteoartritis

 • diacerein
 • glukozamin (glucosamine)

Razno

 • metokarbamol (methocarbamol)
 • tiokolhikozid (thiocolchicoside)
 • peglotikaza (pegloticase)
 • kinin (quinine)
 • mešavina kolhimaks /kolhicin + opijum u prahu + tiemonium/ (Colchimax)
 • spoj deksametazon + salicilamid + hidroksietil salicilat
 • spoj prednizolon + salicilat dipropilen glikola

Gastroenterologija

 • domperidon
 • droperidol
 • prukaloprid (prucalopride)

Ginekologija, endokrinologija

 • tibolon

Hematologija

 • gvožđe dekstran (Fe-dextran)

Infektivne bolesti

 • moksifloksacin (moxifloxacine)
 • telitromicin (telithromycine)

Neurologija

Alchajmerova bolest

 • donepezil
 • galantamin
 • rivastigmin
 • memantin

Multipla skleroza

 • natalizumab
 • teriflunomid

Migrena

 • flunarizin
 • oksetoron (oxetorone)

Parkinsonova bolest

 • tolkapon (tolcapone)

Pneumologija, ORL

 • efedrin (ephedrine)
 • nafazolin (naphazoline)
 • oksimetazolin (oxymetazoline)
 • pseudoefedrin (pseudoephedrine)
 • tuaminoheptan
 • folkodin (pholcodine)
 • tiksokortol (tixocortol)

Psihijatrija, bolesti zavisnosti

Antidepresivi

 • agomelatin
 • duloksetin (duloxetine)
 • milnacipran
 • venlafaksin (venlafaxine)
 • tianeptin

Drugi psihotropski lekovi

 • azenapin (asenapine)
 • dapoksetin (dapoxetine)
 • etifoksin (etifoxine)

Protiv pušenja

 • bupropion
 • vareniklin (varenicline)

Lekovi koji zbog toga što Prescrire još uvek nije završio sa ispitivanjem nisu uključeni u ovaj spisak, uprkos nekim značajnim štetnim nuspojavama u poređenju sa drugim raspoloživim lekovima:

Ovde možete preuzeti PDF dokument (na francuskom) u kome Prescrire precizira, za svaki od navedenih lekova, razloge negativne ocene (odnos nivoa efikasnosti i rizika od opasnih nuspojava), i navodi moguće zamene.

Mogu vas zanimati i tekstovi: