Inicijativa za otvaranje dnevnog centra za dementne predata Gradskoj upravi Beograda

Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu Gradske uprave Beograda zvanično je predata Inicijativa za otvaranje Dnevnog centra za dementne.

Na Međunarodni dan starih, 1. oktobra 2014. godine, Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Gradske uprave Beograda predata je Inicijativa za uspostavljanje servisa Dnevnog boravka za starije osobe sa demencijom.

Inicijativu su, u ime Beograđana i 14 organizacija civilnog društva sa teritorije Beograda koje su je podržale, predale: mr Nadežda Satarić iz udruženja „Amity„, gđa Julija Kotal iz Crvenog krsta Beograda i dr Radmila Popović iz udruženja „Okrilje“. Njih je primila sekretarka Sekretarijata za socijalnu zaštitu Jasmina Ivanović.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Tanjug prenosi da je ona tom prilikom rekla da će Gradski sekretarijat uložiti napore da se u korišćenje dnevnih usluga u zajednici uključe i osobe sa Alchajmerovom bolešću i drugim oblicima demencije jer je planirana izmena Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda.

Za početak će biti otvoren bar jedan takav servis u 2015. godini, ali je gradska sekretarka naglasila i da je u u Beogradu svakako potrebno razvijati dobro rasprostranjenu mrežu dnevnih centara za dementne osobe.

Takve usluge nedostaju Beogradu, ali i čitavoj Srbiji, i zato planiramo da ih uvrstimo i u Strategiju socijalne politike, koja je u pripremi„, rekla je gđa Ivanović.

Predstavnica udruženja „Amity“, koje je pokretač ove inicijative, mr Nadežda Satarić objasnila je da je njihovo istraživanje „Život bez sećanja“ potvrdilo veliku zainteresovanost srodnika dementnih osoba da Grad otvori dnevne centre u kojima bi dementni mogli da borave u bezbednom i podržavajućem okruženju, ali i da srodnici dobiju odgovarajuću obuku, savete i informacije.

Julija Kotal iz Crvenog krsta Beograda je naglasila potrebu da se osnaži porodica na koju je pao glavni teret brige o starim i dementnim osobama, a dr Radmila Popović iz udruženja „Okrilje“ da će potreba za dnevnim centrima za dementne osobe postajati sve veća kako se životni vek bude produžavao i rastao broj starih.

Spisak organizacija civilnog društva iz gradskih opština Beograda koje su podržale Amity Inicijativu za uspostavljanje servisa Dnevnog boravka za starije osobe koje pate od demencije

 1. Gradska organizacija penzionera Beograda, Đuro Perić
 2. Pokret trećeg doba Srbije, Vasilije Belobrković
 3. Udruženje penzionera gradske opštine Stari grad, dr Snežana Šantić
 4. Udruženje penzionera opštine Zemun, Špiro Bezbradica
 5. Udruženje penzionera opštine Voždovac, Ljubisav Milivojević
 6. Udruženje penzionera gradske opštine Novi Beograd, Vojislav Jokić
 7. Udruženje penzionera Vračar, Slobodan Rebić
 8. Crveni krst Beograd, Ivana Marisavljević Dašić
 9. Crveni krst Savski venac, Nikica Jakšić
 10. Udruženje građana „Zajedno zajedno“, Snežana Milčić
 11. Udruženje građana „Okrilje“, dr Radmila Popović
 12. Hrišćansko humanitarno udruženje „Hleb života“, Slavica Končarević
 13. Univerzitet za treće doba „Đuro Salaj“, mr Ivan Kovačević
 14. Opštinska organizacija invalida rada Savski venac, Spomenka Maljković