Početna Magazin Godine Dom i stanovanje Ne zaboravimo mi one koji zaboravljaju

Ne zaboravimo mi one koji zaboravljaju

Amity pokreće akciju javnog zastupanja kojom će rešavati problem nedostatka specijalizovanih servisa socijalne zaštite u Gradu Beogradu za podršku dementnim starim osobama i njihovim porodicama da bi dostojanstvenije živele.

Iako ne postoje precizni pokazatelji koliko je dementnih starih osoba u Srbiji, pa ni u Beogradu, prema procenama Svetske zdravstvene organizacije oko 10% njih sa 65 i više godina pati od nekog oblika demencije, što će reći da je u Gradu Beogradu oko 27.000 takvih osoba.

Rešavanje problema dementnih starih osoba je važno zato što te osobe zbog psihičkih promena koje imaju, često zahtevaju pored medikamentoznog lečenja i celodnevno angažovanje drugih lica oko podrške, zbrinjavanja i nege. Taj teret najčešće pada na članove porodice, a u slučajevima da stara osoba nema porodicu biva prepuštena sama sebi ili zbrinjavanju putem domskog smeštaja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

U ne malom broju slučajeva i tamo gde stari imaju porodicu, ako ona nije u mogućnosti da organizuje podršku u kući u situaciji je da i pored odbijanja stare osobe i njihovog neradog prihvatanja smeštaja u instituciju oni na to budu prinuđeni.

Ovim problemom pogođeni su ne samo stariji ljudi koji pate od demencije već još najmanje 27.000 njihovih porodica. Prema procenama, problemom je pogođeno više od 100.000 građana/građanki Beograda.

Ovaj problem se može ublažiti razvojem servisa podrške poput dnevnih centara, predah smeštaja i sl. u lokalnim zajednicama.

Zato pozivamo srodnike koji imaju dementne starije osobe da pročitaju pismo organizacije Amity koje je njima namenjeno i da se priključe njihovoj zagovaračkoj akciji tako što će odgovoriti na pitanja iz upitnika.

Upitnik možete popuniti direktno na linku ovde ili preuzeti u word formatu ovde i poslati ga putem faksa na broj 011 66 71 523, mejla nada@amity-yu.org ili poslati poštom na adresu Amity, Pariske komune 1/12, 11070 Novi Beograd

Ovo anketno istraživanje je potrebno kako bi se utvrdilo koji su problemi tih porodica i koje su potrebe za ublažavanje istih, kako bi Amity imao jaku argumentaciju kod gradske vlasti u Beogradu za rešavanje ovih problema.