Početna Magazin Godine Fizičke vežbe preveniraju nove padove kod starijih žena

Fizičke vežbe preveniraju nove padove kod starijih žena

Fizičke vežbe preveniraju nove padove kod starijih žena

Istraživanje finskih naučnika pokazalo je korisnost fizičkih vežbi u prevenciji padova sa povredama kod starijih žena koje su ovakve padove već iskusile.

Fotografija iz teksta: Tao Poršon-Linč, 96-godišnja učiteljica joge

Prevencija padova kod starijih ljudi zasniva se, pre svega, na onim merama koje ne obuhvataju lekove. Padovi su, inače, najčešći uzrok povreda kod starijih osoba. Smatra se da bi kombinacija vitamina D sa kalcijumom mogla da, smanji rizik od preloma kod ovih osoba.

U uporednom kliničkom ispitivanju u Finskoj, naučnici su za cilj imali procenu efikasnosti fizičkih vežbi i vitamina D u vidu dodatka ishrani u prevenciji padova sa povredama kod žena koje su već iskusile ovakve padove, piše časopis Prescrire.

Već je ranijim istraživanjima dokazano da je fizička aktivnost mogući put za smanjenje rizika od pada starijih osoba kao i da sama šetnja nakon jela sprečava padove kod starijih.

Ovo finsko istraživanje sprovođeno je otprilike dve godine sa više od 400 žena starosti od 70 do 80 godina, koje žive kod svoje kuće i koje su godinu dana ranije doživele pad sa povredom. Učesnice su podeljene u dve grupe: jedna – za koju je osmišljen program vežbi i druga, kontrolna – koja nije menjala svoju svakodnevicu.

Učesnice koje su pripadale prvoj grupi, vežbale su dva puta nedeljno u toku prve godine i jednom nedeljno tokom druge godine (vežbanje mišićne snage i vežbanje ravnoteže, individualno ili u grupi), uz nadzor fizioterapeuta. Ostalim danima u sedmici, preporučen im je program vežbanja od pet do 15 minuta kod kuće.

Žene u grupi koja nije vežbala trebalo je da održavaju svoju uobičajenu, umerenu fizičku aktivnost.

Učestalost padova sa povredama koje zahtevaju medicinsku negu bila je manja kod grupe žena koje su vežbale, bez obzira da li su uzimale ili ne vitamin D kao dodatak ishrani.

Nije bilo prijavljenih ozbiljnih neželjenih dejstava. Ovo je važno zato što se radi o starijim ženama koje su već padale tako da su se ozbiljnije povredile. Dakle, vežbanje i njima pomaže, i nije opasno ukoliko se radi pod stručnim nadzorom ili prateći stručne savete.

U praksi, ovi rezultati, između ostalog, pokazuju da su fizičke vežbe izuzetno korisne za smanjivanje rizika od padova sa povredom kod starijih žena. Korisnost vežbi ne zavisi, međutim, od istovremenog uzimanja vitamina D.