Početna Magazin Godine Fizička aktivnost – mogući put za smanjenje rizika od pada starijih osoba

Fizička aktivnost – mogući put za smanjenje rizika od pada starijih osoba

Fizička aktivnost – mogući put za smanjenje rizika od pada starijih osoba

Francusko istraživanje je pokazalo da postoji pozitivan uticaj fizičkih vežbi na smanjenje rizika od pada kod žena starijih od 75 godina, ali njihov uticaj na manju ozbiljnost povreda usled padova nije utvrđena.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Na fotografijiTao Poršon Linč, 96-godišnja učiteljica joge

OSSEBO studija ima za cilj analizu uticaja programa fizičkih vežbi na prevenciju padova koji su praćeni prelomima ili drugim ozbiljnim fizičkim traumama kod starijih osoba, naročito žena starijih od 75 godina sa smanjenim fizičkim sposobnostima.

Portal AgeVillage piše da studija donosi prve rezultate. Ovo istraživanje pokrenuto je 2007. godine i obuhvata dvadesetak francuskih opština. Na osnovu biračkih spiskova, skoro 45.000 žena starosti od 75 do 85 godina pozvano je na testove ravnoteže.

Javilo se skoro 5.000, od kojih je 1.200 imalo problema sa ravnotežom. Od tih žena, 706 je pristalo da učestvuje u OSSEBO istraživanju i da budu dodeljene, na osnovu slučajnog izbora, u grupu za intervenciju (352 žene koje su, tokom dve godine, pohađale 50-minutni kurs vežbi za ravnotežu i dobijale savete kako da vežbe izvode kod kuće) i u kontrolnu grupu (354 žena).

Praćenje učesnica (beleženje padova i njihovih posledica tokom dve godine) završeno je 30. maja 2013. godine. Rezultati su veoma ohrabrujući pošto je rizik, tokom dve godine praćenja, bio smanjen za 19% kod grupe koja je pratila program vežbi.

Što se tiče uticaja fizičke aktivnosti na ozbiljnost povreda nastalih usled padova, rezultati su manje ubedljivi. Kratko trajanje posmatranja i činjenica da značajan broj upisanih nikada nije započeo program vežbi ili ga je prekinuo već prvog meseca (često opravdanje bilo je da je teško dolaziti na vežbe), navode se kao glavni razlozi.

Pa ipak, žene koje su učestvovale u programu procenjuju da su popravile svoje fizičke sposobnosti u svakodnevnom životu. Ovo istraživanje je osnažilo ideju o interesu održanja fizičke aktivnosti kod starijih osoba koje su već krhkog stanja.

Mogu vas zanimati i tekstovi: