Početna Magazin Godine Lekovi koji više štete nego što koriste – dopunjen spisak za 2016. godinu

Lekovi koji više štete nego što koriste – dopunjen spisak za 2016. godinu

Lekovi koji više štete nego što koriste – dopunjen spisak za 2016. godinu

Već četvrtu godinu zaredom, stručni francuski časopis Prescrire izdaje spisak lekova koji pacijentima donose više štete nego koristi. Treba ih izbegavati do povlačenja sa tržišta.

Ilustracija iz teksta Farmakomafija

Prescrire je ažurirao, u svom februarskom izdanju, listu „lekova koje treba isključiti iz terapija i zameniti boljim rešenjima jer je odnos između njihove koristi i rizika nepovoljan u svim načinima njihove upotrebe.“

Čak i „u situaciji zastoja terapije kod teških stanja, nije opravdano izložiti pacijente ozbiljnim rizicima kada se klinička efikasnost ne pokazuje“, ističe se u časopisu.

„Korišćenje ovih lekova može biti prihvatljivo kao deo kliničkog istraživanja, pod uslovom da se pacijenti obaveste o nepoznanicama vezanim za odnos korisnosti i rizika.“

„U drugim slučajevima, bolje je usredsrediti se na korisne načine lečenja kako bi se pomoglo pacijentu da prihvati nedostatak opcija koje bi mogle da promene prognozu, ili da sačuva prihvatljiv način života mimo placebo efekta.“

Lista za 2016. godinu napravljena je na osnovu analiziranja lekova u periodu od 2010. do 2015. godine.

» Prošlogodišnju listu možete pročitati u tekstu Spisak 71 leka koji više šteti nego što koristi

„Ove godine, antidepresivi i lekovi protiv upala koji se najčešće koriste dodati su na listu: citalopram, escitalopram i diklofenak, zbog značajnijih rizika po srce u odnosu na druge slične lekove.“

» Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na listu lekova

U izveštaju se navodi 74 „nesumljiva slučaja kada je lek više opasan nego koristan.“ Redakcija časopisa koji niti prima subvencije, niti objavljuje reklame kako bi izbegao svaki sukob interesa, smatra da lekove sa ovog spiska treba izbegavati sve do njihovog povlačenja sa tržišta.


Da biste proverili da li je lek koji koristite na tom spisku, koristite generički naziv leka koji je naznačen na kutiji. Komercijalni zaštićeni naziv leka može se razlikovati od proizvođača do proizvođača, od zemlje do zemlje, ali generički naziv leka (ono što stoji iza reklamiranog imena) mora biti svuda isti.


Onkologija

 • katumaksomab (catumaxomab)
 • defibrotid
 • panitumumab
 • trabektedin (trabectedine)
 • vandetanib
 • vinflunin (vinflunine)

Kardiologija

 • aliskiren
 • bezafibrat
 • ciprofibrat
 • fenofibrat
 • ivabradin
 • nikorandil (nicorandil)
 • olmesartan
 • trimetazidin

Dermatologija, alergologija

 • mekvitazin (mequitazine)
 • prometazin (promethazine) injekcije
 • omalizumab
 • takrolimus (tacrolimus) za kožu

Dijetetika

 • inhibitori dipeptidil peptidaze 4 (gliptini)
  – linagliptin
  – saksagliptin (saxagliptine)
  – sitagliptin
  – vildagliptin
 • orlistat

Lečenje bola, reumatologija

Antalgija

 • koksibi
  – celekoksib (celecoxib)
  – etorikoksib (etoricoxib)
  – parekoksib (parecoxib)
 • nesteroidni antireumatici (NSAIL)
  – aceklofenak
  – diklofenak
  » Oprezno pri upotrebi diklofenaka!
 • ketoprofen (ketoprofene) gel
 • piroksikam (piroxicam)

Osteoporoza

 • denosumab
 • stroncijum-ranelat (strontium ranelate)

Osteoartritis

 • diacerein
 • glukozamin (glucosamine)

Razno

 • metokarbamol (methocarbamol)
 • tiokolhikozid (thiocolchicoside)
 • peglotikaza (pegloticase)
 • kinin (quinine)
 • mešavina kolhimaks /kolhicin + opijum u prahu + tiemonium/ (Colchimax)
 • spoj deksametazon + salicilamid + hidroksietil salicilat
 • spoj prednizolon + salicilat dipropilen glikola

Gastroenterologija

 • domperidon
 • droperidol
 • prukaloprid (prucalopride)

Ginekologija, endokrinologija

 • tibolon

Hematologija

 • gvožđe dekstran (Fe-dextran)

Infektivne bolesti

 • moksifloksacin (moxifloxacine)
 • telitromicin (telithromycine)

Neurologija

Alchajmerova bolest

 • donepezil
 • galantamin
 • rivastigmin
 • memantin

Multipla skleroza

 • natalizumab
 • teriflunomid

Migrena

 • flunarizin
 • oksetoron (oxetorone)

Parkinsonova bolest

 • tolkapon (tolcapone)

Pneumologija, ORL

 • efedrin (ephedrine)
 • nafazolin (naphazoline)
 • oksimetazolin (oxymetazoline)
 • pseudoefedrin (pseudoephedrine)
 • tuaminoheptan
 • omalizumab
 • folkodin (pholcodine)
 • tiksokortol (tixocortol)

Psihijatrija, bolesti zavisnosti

Antidepresivi

 • agomelatin
 • duloksetin (duloxetine)
 • citalopram
 • escitalopram
 • milnacipran
 • venlafaksin (venlafaxine)
 • tianeptin

Drugi psihotropski lekovi

 • dapoksetin (dapoxetine)
 • etifoksin (etifoxine)

Protiv pušenja

 • bupropion
 • vareniklin (varenicline)

U dokumentu na francuskom, u PDF formatu (link na kraju rezimea članka) koji se može besplatno skinuti sa interneta, Prescrire precizira, za svaki od ovih lekova, razloge za negativnu ocenu, i daje opcije bolje zamene.

Mogu vas zanimati i tekstovi:

» Anksiolitici i hipnotici povezani sa preranom smrću

» Farmakomafija na filmu: američka zavisnost (video)

» Povećan rizik od demencije usled dejstva nekih lekova koji se često koriste

» 14 klasa lekova koje bi hitno trebalo prestati prepisivati starijim osobama

» Neki lekovi naročito opasni u kombinaciji sa grejpfrutom