Početna Magazin Godine Oprezno pri upotrebi diklofenaka!

Oprezno pri upotrebi diklofenaka!

Zaključeno je da je korist primene diklofenaka veća od rizika, ali trenutno dostupni podaci ukazuju na povećanje rizika za nastanak arterijske tromboembolije pri primeni diklofenaka. 

Farmaceutske kompanije koje su nosioci dozvole za lekove koji sadrže dikofenak: Galenika, Alvogen Pharma, Hemofarm, PharmaSwiss i Krka-Farma, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) prosledile su pismo zdravstvenim radnicima o važnim ograničenjima terapijske primene diklofenaka.

Na osnovu procene kardiovaskularne bezbednosti sprovedene u Evropi, zaključeno je da je korist primene diklofenaka veća od rizika, ali trenutno dostupni podaci ukazuju na povećanje rizika za nastanak arterijske tromboembolije pri primeni diklofenaka.

Primena diklofenaka od sada se smatra kontraidnikovanom kod pacijenata kojima je ustanovljena kongestivna insuficijencija srca NYHA (New York Heart Association) klase II-IV, ishemijska bolest srca, bolest perifernih arterija ili cerebrovaskularna bolest. Kod pacijenata koji imaju značajne faktore rizika za razvoj kardiovaskularnih događaja (hiperlipidemija, hipertenzija, dijabetes melitus i pušenje), tek nakon pažljive procene, treba započeti terapiju diklofenakom.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kod svih pacijenata najmanju efektivnu dozu treaba primenjivati i to u najkraćem mogućem vremenskom periodu potrebnom za kontrolu simptoma.

Lekovi na koje se ovo odnosi: Diklofenak DUO i Diklofen (Galenika), Diclofenac-retard (Alvogen Pharma), Diklofenak, Rapten Duo, Rapten rapid, Rapten-K (Hemofarm), Naklofen duo (Krka-Farma), DicloRapid, Diclofenac Duo i Diclofenac PharmaSwiss (Pharmawiss).

Link ka tekstu pisma na sajtu ALIMS (pdf).