bolesti zavisnosti

Spisak 71 leka koji više šteti nego što koristi

Spisak 71 leka koji više šteti nego što koristi

Stručni časopis Prescrire objavljuje, treću godinu zaredom, pregled “nesumnjivih slučajeva lekova koji su više opasni nego korisni”, a koji se nalaze na francuskom tržištu. Spisak iz 2015. godine sadrži 71 “više štetan nego koristan” lek koji “treba izbegavati, od sada pa do njegovog povlačenja sa tržišta”.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Gornja Toponica

Stevana Sinđelića 39, Gornja Toponica 18202 Niš – Crveni Krst tel: 018 4601 111 centrala tel: 018 4601 222 centrala tel: 018 4231 134 zaštita ment. zdravlja u zajednici tel: 018 4539 666 zaštita ment. zdravlja u zajednici tel: 018 4601 670 direktor fax: 018 4601 699 email: admin@spbtoponica.rs web: www.spbtoponica.rs