Jednokratna novčana pomoć od 100 evra – prijavljivanje i isplata

Kome, kada i kako se isplaćuje jednokratna novčana pomoć od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti? Ko treba da se prijavi, a ko novčanu pomoć dobija automatski?

Jednokratna novčana pomoć od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti namenjena je svim državaljanima Srbije sa aktivnim prebivalištem na teritoriji Srbije koji su na dan 24. april 2020. godine bili punoletni. Ovu pomoć će automatski dobiti penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Ostali građani treba da se prijave ukoliko žele da dobiju pomoć. Prijavljivanje će početi 15. maja i trajaće do 5. juna 2020.

Ko, kada i kako prima novčanu pomoć automatski?

Penzioneri i primaoci novčane socijalne pomoći će automatski biti prijavljeni za dobijanje jednokratne novčane pomoći od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Pod primaocima penzija smatraju se i korisnici privremene naknade – invalidi rada druge i treće kategorije. I nosilac novčane socijalne pomoći i ostali punoletni članovi njegove porodice dobijaju isplatu po automatizmu, odnosno bez prijavljivanja.

Isplata za primaoce penzija i primaoce novčane socijalne pomoći će početi 15. maja 2020. godine.

Ukoliko primalac penzija ili primalac novčane socijalne pomoći nema tekući račun, biće mu u ovu svrhu, bez dodatnih troškova, otvoren jednokratni namenski račun u banci „Poštanska štedionica“.

Sredstva sa namenskog računa se podižu u gotovini. Nakon što sredstva budu podignuta, namenski račun će biti ugašen. Ako korisnik želi, može u ugovornom odnosu sa bankom da definiše i dodatne usluge koje bi kod nje koristio, a koje bi se odnosile na navedena sredstva.

Ukoliko je državljanin novac primio na svoj tekući račun, koji je prethodno već bio aktivan, sa njim može da raspolaže kao što to i inače čini.

Ne postoji mogućnost da se jednokratna pomoć uplati na račun drugog lica.

Budući da su primaoci penzija automatski prijavljeni za dobijanje novčane pomoći, mogućnost slanja zahteva da se pomoć ne isplati, nije predviđena. Penzioner koji ne želi da koristi ovu pomoć, može da je donira u humanitarne svrhe.

Ko, kada i kako treba da se prijavi ako želi novčanu pomoć?

Svi drugi državljani Republike Srbije treba da se prijave ako žele da prime pomoć od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Pravo na ovu novčanu pomoć imaju državljani Republike Srbije koji su na dan 24. april 2020. bili punoletni. Pored toga, moraju imati aktivno prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu (Vidi dopunu na kraju teksta).

Primaoci privremene novčane nadoknade usled nezaposlenosti moraju, ako žele pomoć, da se prijave. Državljani Republike Srbije koji su stariji od 65 godina, a nisu penzioneri, takođe moraju da se prijave ako žele da im se isplati novčana pomoć.

Građani koji ostvaruju pravo na pomoć mogu da se prijave putem portala Uprave za trezor, ili putem telefona kontakt-centra.

DOPUNA 13. MAJ 2020: Svi punoletni građani sa prebivalištem u Srbiji mogu od 13. maja da se prijave putem sajta Uprave trezora za pomoć od 100 evra. Prijava je na adresi idp.trezor.gov.rs
V: Prijava putem sajta za pomoć od 100 evra

DOPUNA 15. MAJ 2020: Od 15. maja omogućena je i prijava putem telefona za pomoć od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Broj telefona kontakt-centra je 0800 101 100. V. Prijava putem telefona za pomoć od 100 evra

Građani će ostavljati JMBG, registarski broj važeće lične karte i naziv banke kod koje je otvoren račun ili kod koje žele da im bude otvoren račun.

Isplata za građane koji su se prethodno prijavili počeće najkasnije 1. juna 2020. godine.

DOPUNA 18. MAJ 2020: I penzionerima će novčana pomoć biti isplaćivana sukcesivno

DOPUNA 18. MAJ, VEČE: Jednokratna novčana pomoć za preostalih 650.000 penzionera biće uplaćena 19. maja. Tog istog ili narednog dana, penzioneri će moći da podignu najavljenih 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.
V: Novčana pomoć za preostalih 650.000 penzionera – 19. maja

DOPUNA 20. MAJ: Ovlašćena lica mogu podići jednokratnu pomoć od 100 evra za one koji to sami nisu u mogućnosti da učine u banci ili u pošti. V: Ovlašćena lica mogu podići jednokratnu pomoć

DOPUNA 21. MAJ: Od 21. maja je počela isplata za korisnike novčane socijalne pomoći. Oni, baš kao i penzioneri, mogu ovlastiti drugu osobu za podizanje jednokratne pomoći. Isplata za penzionere još uvek traje. Od ponedeljka, 25. maja, počinje isplata pomoći za one građane koji su se prijavili.
V: Danas isplata 100 evra korisnicima socijalne pomoći

DOPUNA 29. MAJ: Sve građane koji se prijave za dobijanje lične karte u narednih sedam dana, sistem će prepoznavati kao da imaju važeću ličnu kartu. Dakle, mogu da se prijave i za donijanje novčane pomoći nakon što se prijave za dobijanje lične karte.
V: Za pomoć od 100 evra, lična karta važeća na dan prijave

Izvori: Beta, Novosti, Blic
Fotografija: Penzin