Prijava putem telefona za pomoć od 100 evra

Od danas je omogućena i prijava putem telefona za pomoć od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko ne pripadate grupama koje automatski dobijaju ovu pomoć na račun, evo kako možete da se prijavite.

Svi punoletni državljani, koji imaju ličnu kartu i prebivalište u Srbiji, od danas mogu i telefonom da se prijave za jednokratnu pomoć od 100 evra.

Broj telefona kontakt-centra je 0800 101 100.

Prilikom podnošenja prijave, treba da ostavite sledeće podatke:

  • jedinstveni matični broj građanina (JMBG)
  • broj važeće lične karte
  • naziv banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun na koji se uplaćuje jednokratna novčana pomoć.

Nakon što se veza sa kontakt-centrom uspostavi, građani će čuti automatski nasnimljen glas koji će ih upućivati dok ostavljaju svoje podatke. Matični broj i broj lične karte će građani unositi koristeći brojeve telefonske tastature. Pritiskom na taster će izgovarati ili birati ime banke.

Obratite pažnju na gorenavedeno uputstvo – upotreba tastature znači da nećete moći da koristite stari fiksni telefon sa brojčanikom.

Prijavljivanje elektronskim putem, preko portala Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, počelo je 13. maja. V. Prijava putem sajta za pomoć od 100 evra

Prijavljivanje će trajati do 5. juna 2020. godine.

Primaoci penzija i korisnici novčane socijalne pomoći automatski su prijavljeni za isplatu jednokratne pomoći. Nema potrebe da se prijavljuju.

Kome, kada i kako se isplaćuje jednokratna novčana pomoć od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti? Ko treba da se prijavi, a ko novčanu pomoć dobija automatski? O ovim pitanjima, više u tekstu Jednokratna novčana pomoć od 100 evra – prijavljivanje i isplata

Isplata za primaoce penzija počinje danas, 15. maja 2020. godine.

Izvor: Vesti Online
Fotografija: Ruper B. za Pixabay