Ovlašćena lica mogu podići jednokratnu pomoć

Ovlašćena lica mogu podići jednokratnu pomoć od 100 evra za one koji to sami nisu u mogućnosti da učine u banci ili u pošti.

Narodna banka Srbije je 20. maja donela Instrukciju o načinu isplate jednokratne novčane pomoći državljanima Srbije sa posebnih namenskih računa.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Neki građani, zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga, ne mogu lično da podignu jednokratnu pomoć od 100 evra sa posebnog namenskog računa u banci ili pošti. Zato je NBS predvidela način na koji to, u njihovo ime, mogu da učine ovlašćena lica na osnovu jednokratnog punomoćja.

U skladu sa instrukcijom NBS, banka je dužna da omogući isplatu novčanih sredstava s računa u prostorijama banke. Novac se isplaćuje licu koje korisnik ovlasti, pomoću jednokratnog punomoćja, za podizanje novčanih sredstava s računa korisnika.

Za korisnike jednokratne novčane pomoći koji su lišeni poslovne sposobnosti isplata se vrši ovlašćenom licu na osnovu uvida u javnu ispravu. Dakle, za lica koja ne mogu samostalno da raspolažu novčanim sredstvima jednokratne pomoći, uvidom u javnu raspravu dokazuje se ovlašćenje za raspolaganje odgovarajućom imovinom tog korisnika.

Na uvid, prilikom isplate, potrebno je dostaviti i lična dokumenta ovlašćenog lica i korisnika.

Punomoćje se može dati:

  • na obrascu koji je odštampan uz Instrukciju NBS (štampajte jpg na kraju ove vesti ili preuzmite obrazac u PDF-u na linku ovde)
  • u formi koju utvrdi banka
  • u slobodnoj formi (u tom slučaju, ono mora sadržati podatke iz obrasca NBS i ne mora biti overeno kod notara).

Banka može da proveri s korisnikom autentičnost ovog punomoćja, kao i kontakt podatke ovlašćenog lica. Banka to može učiniti putem sredstava za komunikaciju na daljinu, na primer, pozivom broja telefona ovlašćenog lica po punomoćju u prisustvu službenika banke. Kako se navodi u saopštenju NBS-a, ovo je propisano u cilju sprečavanja prevarnih radnji i zloupotreba.

Izvor: NBS
FotografijaMarkus Spiske sa Unsplash
*Fotografija je simbolična. Isplata jednokratne novčane pomoći je u dinarima.

Podsećamo:

Kome, kada i kako se isplaćuje jednokratna novčana pomoć od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti? Ko treba da se prijavi, a ko novčanu pomoć dobija automatski? Više na linku: Jednokratna novčana pomoć od 100 evra – prijavljivanje i isplata