Sedam odsto žena ostalo bez posla zbog pandemije

Pandemija koronavirusa i preventivne mere koje su usledile više su pogodile žene nego muškarce. Između ostalog, sedam odsto žena je ostalo bz posla.

Dok je četiri odsto muškaraca izgubilo posao ili otišlo na prinudni odmor, među ženama taj procenat je skoro duplo veći – sedam.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ovo su podaci iz najnovije analize koju su sproveli Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i UN Women u Srbiji. Ova analiza se bavila posledicama kovida-19 na ekonomsko osnaživanje žena i muškaraca.

Analiza je pokazala i da su žene češće od muškaraca radile od kuće (56,4 odsto prema 34,1 odsto). Ovo je posledica njihovog dominantnog prisustva u sektorima kao što su obrazovanje, socijalna zaštita, deo usluga javne uprave.

Pandemija je uticala i na povećanje rodnih razlika u zaduženjima u samom domaćinstvu. Žene su više vremena provodile u kućnim aktivnostima i brizi o porodici.

Milana Rikanović, šefica UN Women u Srbiji navodi da je najveći teret neplaćenih kućnih poslova i brige o deci, starima i bolesnima pao na žene. Muškarci su se uglavnom, dodaje, fokusirali na kupovinu i brigu o kućnim ljubimcima.

„Ova podela rada u domaćinstvu nam je poznata od ranije, ali je analiza pokazala kako ju je pandemija dodatno učvrstila i pojačala“, rekla je Rikanović.

Gotovo trećina žena i petina muškaraca iskusila je uticaj pandemije na psihološko blagostanje, uglavnom kroz stres i anksioznost.

Deo analize bavi se i opterećenošću zdravstvenog sistema koji se u potpunosti fokusirao na suočavanje sa odgovorom na pandemiju.

Žene su prijavile i češće poteškoće u pristupu zdravstvenim uslugama nego muškarci.

Rodni jaz u pristupu zdravstvenoj zaštiti posebno je velik u ruralnim oblastima. U ovim sredinama, 30,6 odsto žena prijavilo je poteškoće u pristupu zdravstvenoj zaštiti u poređenju sa 15,8 odsto muškaraca.

Džon Kenedi Mosoti, direktor UNFPA za Srbiju naglašava da žene mogu biti u većem riziku od nasilja od intimnih partnera, kao i drugih oblika nasilja u porodici zbog povećanih tenzija u domaćinstvu.

„Vidimo da postoji takva percepcija. U Srbiji je 30 odsto žena prijavilo da misli da su se diskriminacija i nasilje u porodici povećali tokom pandemije, u poređenju sa samo 18 odsto muškaraca“, zaključuje Mosoti.

Izvor: Politika

Podsećamo i na tekstove i vesti: