Žene na kraju karijere prve otpuštaju

Dok se i pri zapošljavanju nalaze u daleko nepovoljnijem položaju od muškaraca, žene na kraju karijere prve otpuštaju. Ovo su neki od zaključaka objavljenih u publikaciji „Zatvaranje kruga: položaj žena na tržištu rada na početku i kraju karijere“.

Povodom objavljivanja publikacije „Zatvaranje kruga: položaj žena na tržištu rada na početku i kraju karijere“ u saradnji sa UniCredit Bankom, 20. novembra 2019. godine je organizovana konferencija za novinare.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Svetlana Cerović, članica udruženja „Žene na prekretnici“, kaže da publikacija sadrži uporedne analize položaja na tržištu rada žena starosti i muškaraca starosti 45 godina.

Žene su u daleko nepovoljnijem položaju od muškaraca pri zapošljavanju, ocenila je Svetlana Cerović. Čak 40 odsto žena je van tržišta rada što je mnogo više nego u Evropskoj uniji.

Žene na kraju karijere
prinuđene da se bore za egzistenciju

„Kada se nađu na kraju poslovne karijere, zatvara se krug i žene se nalaze ponovo na početku, bez očekivanih uspeha. Žene ove dobi se bore za svoju egzistenciju i budućnost“, rekla je Cerović.

Marija Babović, autorka Publikacije i direktorka programa SeConS-a kaže da su „žene na kraju karijere prve na udaru otpuštanja u slučaju tehnološkog viška, restrukturiranja, novih tehnologija i slično“.

„Značajan broj žena nije ostvario pravo na penziju jer su izgubile posao. Ukoliko želimo da pomognemo ženama u ovom životnom dobu moramo da intervenišemo kod mladih žena, da one ne dođu u situaciju da skliznu sa tržišta rada“, rekla je ona.

Publikacija je pokazala da 260.000 žena u dobi od 45 do 64 godina nije ostvarilo pravo na penziju. Zbog bezuspešnih pokušaja da se zaposle, 14,6 odsto njih je odustalo od traženja posla.

Na probleme nailaze i mlade žene

„Kod mladih žena primećujemo teškoće na tržištu rada. Kada su već zaposlene, one su dodatno ugrožene kada osnivaju porodicu i kada postaju majke. To je nešto što ih jako diskriminiše u odnosu na ostale“, rekla je Babović.

Babović je istakla i da je „60 odsto mladih žena koje su neaktivne zbog porodice i brige o deci izjavilo da bi počelo da radi ukoliko bi našlo odgovarajući posao“.

Tatjana Prijić iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kaže da su „žene na tržištu rada izloženije mobingu i specifičnim vrstama diskriminacije“.

„Vrlo često se postavljaju pitanja kod zasnivanja radnog osnosa koja se odnose na brak i planiranje porodice. Ženama se onemugaćava napredovanje, zato što su koristile bolovanje ili se čak i raskida ugovor o radu“, ukazala je Prijić.

Ona je ocenila i da „Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnim službama više pogađa žene jer onemogućava zapošljavanje u onim sektorima u kojima su žene najzastupljenije, poput obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i uprave“.

„Problem su i tradicionalne podele uloga, stereotipi kojih se pridržavaju i poslodavci, a i radnici. Ono na čemu treba raditi je ukazivanje na ovu negativnu praksu, kako bi se poboljšao položaj žena na tržištu rada“, zaključila je Tatjana Prijić.

Izvor: Beta
Fotografija: rawpixel.com

Ako vas zanima položaj žena na tržištu rada, preporučujemo da pročitate i sledeće članke: