Početna Magazin Godine Ekonomija Nepokretnosti Fonda PIO: iznajmljivanje na novi način

Nepokretnosti Fonda PIO: iznajmljivanje na novi način

Nepokretnosti Fonda PIO: iznajmljivanje na novi način

Fond PIO pokreće postupak davanja u zakup objekta Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Žubor„iz Kuršumlijske banje i objekta u Gospodara Vučića u Beogradu, a sa TSC „Zlatar“ počinje novi vid saradnje koji će, možda, biti samo prvi u nizu sličnih

Na 16. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 24. juna 2015, usvojene su izmene i dopune Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Fonda PIO.

Nepokretnostima Fonda se, prema Pravilniku, smatraju zemljište, poslovne zgrade, i prostorije, stambene zgrade i stanovi, garaže i garažna mesta i drugi objekti izgrađeni, kupljeni i na drugi način pribavljeni prostori.

Prema poslednjem popisu nepokretna imovina Penzijskog fonda prostire se na 110.000 kvadrata, od čega 43.000 kvadrata Fond koristi kao poslovni prostor za obavljanja sopstvene delatnosti, 20.000 kvadrata dato je udruženjima penzionera, dok 432 kvadrata koriste asocijacije koje učestvuju u radu upravnog odbora.

Oko 242 kvadrata poslovnog prostora koriste državni organi, gerontološki centri prostiru se na 17.000 kvadratnih metara, stanovi korisnika penzija na 26.000, garaže 744, dok se oko 1.130 kvadrata izdaje u zakup.

Ukupna nefinansijska vrednost imovine – poslovnog prostora na dan 31. decembra 2013. godine, u poslovnim knjigama iznosila je 5.175.726.270 dinara, dok je finansijska vrednost imovine (hartije od vrednosti i udeli), 3.858.025.578 dinara.

Organizacije, čiji je osnivač država, a nalaze se u siromašnim opštinama Srbije, sve češće od Fonda traže zakup nepokretnosti. Tako je i objekat Fonda PIO na Zlataru već godinu i po dana dat na korišćenje Turističko-sportskoj organizaciji „Zlatar“ iz Nove Varoši.

Na ovoj, junskoj sednici, članovi UO usvojili su i predloge odluka o zaključivanju novog ugovora o poslovnoj saradnji sa TSC „Zlatar“ i to na period od deset godina, počev od dana njegovog zaključenja.

Kako prenosi „Glas osiguranika„, Svetlana Selaković, zamenica direktorke Fonda, u uvodnom izlaganju je na sledeći način objasnila sadržaj ugovora:

„Naš objekat na Zlataru je u poslednjih godinu i po dana dat na korišćenje ugovorom i aneksom ugovora Turističko-sportskoj organizaciji ’Zlatar’ iz Nove Varoši. Sada donosimo potpuno novi ugovor i uređujemo naše odnose na jedan duži period, to je period od 10 godina, gde bi turistička organizacija bila u obavezi da uradi kompletnu tehničku dokumentaciju koja je vezana za sanaciju, adaptaciju i rekonstrukciju našeg objekta, što se odnosi na krov, grejanje, menjanje prozora, fasadu.“

„Tako bismo dobili dobar objekat koji će biti dobro izolovan, čime bi se smanjili troškovi grejanja i troškovi poslovanja. Nakon izrade dokumentacije, na koju Fond daje saglasnost i prati korake u projektovanju i adaptaciji, TO Zlatar bi bila u obavezi da uloži više od milion evra. Uredili smo raskidne uslove u ovom ugovoru tako da ukoliko se ne uredi sve po propisu, ne napravi tehnička dokumentacija, ugovor se odmah raskida.“

„Pošto je turističku organizaciju osnovala jedinica lokalne samouprave, dobili smo od Poreske uprave podatak kolika je tržišna vrednost tog objekta, pa smo tako došli do sume koju su dužni da ulože, a to je negde oko 30 odsto procenjene vrednosti, što je po propisima minimum za ulaganje. Moram da naglasim da je ugovor napravljen tako da ni u jednom trenutku ne može biti štetan za Fond.“

TSC „Zlatar“ se, kako navodi „Politika„, obavezao da se u cilju dovođenja objekta u funkcionalno stanje i puštanja u rad, tokom prvih 12 meseci završi rekonstrukcija zgrade, a minimalna vrednost radova procenjuje se na oko 1,2 miliona evra.

„U budžetu nema para za ovako krupnu investiciju, ali bi sredstva mogla da se obezbede iz fonda kineske razvojne banke, sa čijim predstavnicima se već razgovaralo. Oni su spremni da odobre povoljan kredit i to tako što bi se kineski izvođači, koje bismo angažovali na rekonstrukciji, direktno zadužili kod banke, a opština kao garanciju položila obveznicu“, rekao je predsednik opštine Nova Varoš Dimitrije Paunović.

Uslov ugovora je i da zakupac vlasniku, Fondu PIO, godišnje obezbedi 6.000 pansiona po ceni takozvanog bolesničkog dana, prenosi „Politika“, dok „Glas osiguranika“, koji izdaje Fond PIO, piše: „Kad se steknu uslovi i ukoliko ovo postane zdravstvena ustanova, Fond bi u ovaj objekat slao penzionere na rehabilitaciju.“

Upravni odbor Fonda PIO je na ovoj sednici odlučio i da javnim oglašavanjem pokrene postupak za davanje u zakup nepokretnosti objekata Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Žubor“ iz Kuršumlijske banje sa pripadajućim zemljištem. Specijalna bolnica „Žubor” u Kuršumlijskoj banji godinama je u lošem stanju. Bila je opterećena hipotekom Poreske uprave, isključena joj je i struja zbog visokog duga prethodnog korisnika.

Odbor je usvojio i odluku o pokretanju postupka za davanje nepokretnosti u zakup u Beogradu, u Ulici Gospodara Vučića, a reč je o nekadašnjem frizerskom salonu površine 22 kvadratna metra.

Izvori: Glas osiguranika, RTVojvodina, Politika