Magazin Godine Srbija

Uloženo 500 miliona evra a država bi da privatizuje banje

U 30 rehabilitacionih centra potrošeno je 500 miliona evra prikupljenih isključivo od doprinosa. Najviše je uloženo u Zlatar (38 miliona), u Zlatibor (30 mil), Nišku banju (30 mil), Ivanjicu (26 mil) i Sokobanju (25 mil).

Ipak, vlada je pre šest godina pokrenula privatizacije banja iako su građene novcem osiguranika, a ne državnim parama. Kako bi sprečio rasprodaju PIO fond je pokrenuo sudske sporove rekao je za Večernje novosti Valerijan Kadijević, savetnik direktora fonda.
U radnoj grupi za reformu penzijskog sistema banje vide kao potencijalni glavni izvor prihoda Fonda te teže komercijalizaciji kroz strateška partnerstva:
– Banjski turizam u svetu je u procvatu ali za investiranje su potrebni jasni vlasnički odnosi. Zato bez rešene imovine nema ni govora o restrukturiranju penzijskog sitema – kaže Slavenko Grgurević, predsedavajući radne grupe i član UO fonda PIO.
Sudskim presudama u martu 2013. godine PIO fondu su vraćene prve dve banje.

About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija