Početna Magazin Godine Nakon menopauze, žene su manje fizički aktivne, goje se, a sve je povezano sa – osećajem sreće

Nakon menopauze, žene su manje fizički aktivne, goje se, a sve je povezano sa – osećajem sreće

Nakon menopauze, žene su manje fizički aktivne, goje se, a sve je povezano sa – osećajem sreće

Kako žene ulaze u menopauzu, tako nivo njihove fizičke aktivnosti opada, ali do sada nismo shvatali zašto je to tako.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Fotografija: Vanessa Beercroft

Sada su naučnici našli vezu između nedostatka hormona jajnika i promena u centru mozga zaduženim za zadovoljstvo – žarište u mozgu koje obrađuje i osnažuje poruke u vezi sa nagrađivanjem, zadovoljstvom, aktivnošću i motivacijom za fizičko vežbanje.

Naučnici su, u istraživanju koje je objavljeno u časopisu Physiology and Behavior, uporedili fizičku aktivnost pacova koji su bili izuzetno fizički uvežbani i pacova sa nižim nivoom fizičke spremnosti. Proučavali su kako pacovi koriste točkove za trčanje koji su postavljeni u njihove kaveze pre i nakon što su im izvađeni jajnici. Takođe su proučavali promene ekspresije gena receptora dopamina koji se nalaze u centru za zadovoljstvo u mozgu.

„Žene u periodu nakon menopauze (postmenopauza) podložnije su gojenju i zdravstvenim problemima“, kaže Viktorija Vjerja-Poter, docent na Univerzitetu Misuri. „Ovo naročito frustrira žene koje se već nose sa značajnim promenama kroz koje prolazi njihov organizam. Zaključili smo da opadanje fizičke aktivnosti koje vodi dobijanju na težini može biti uzrokovano promenama u aktivnosti mozga.“

Kod pacova iz grupe koja je bila izuzetno fizički spremna, zabeležena je veća aktivnost u delu mozga zaduženim za zadovoljstvo, što je u uzajamnom odnosu sa većim procentom trčanja na točku pre i nakon gubitka hormona jajnika. Međutim, fizički spremniji pacovi su takođe značajno manje trčali na točku nakon što su im jajnici odstranjeni.

Ovo smanjenje fizičke aktivnosti takođe je u značajnoj uzajamnoj vezi sa smanjenjem nivoa dopamina kod pacova, što ukazuje na to da bi centar za zadovoljstvo u mozgu mogao da bude umešan.

„Zaključili smo da, kod obe grupe pacova, hormonske promene u menopauzi vode do promena u mozgu što se prenosi na smanjenje fizičke aktivnosti“, kaže Vjerja-Poter.

„Ovi nalazi potvrđuju prethodne dokaze, i kod ljudi i kod glodara, da je dobijanje na težini do koga dolazi nakon menopauze, verovatno prouzrokovano smanjenjem fizičke aktivnosti, a ne većim korišćenjem energije iz ishrane. Shvatanje uzroka smanjenja aktivnosti i posledičnog gojenja moglo bi da nam omogući da intervenišemo, na primer – aktiviranjem receptora dopamina, kako bismo očuvali motivaciju za vežbanjem.“

Mogli bi vas zanimati i tekstovi: