140 transplantacija koštane srži u KCS za dve godine

Za dve godine rada sterilnog bloka Odeljenja za transplantaciju koštane srži Kliničkog centra Srbije, urađeno je 140 transplantacija koštane srži.

Transplantacija matičnih ćelija koštane srži je savremen način lečenja brojnih stečenih i urođenih oboljenja. Kod pojedinih bolesti to je i jedini poznati oblik lečenja.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Odeljenja za transplantaciju koštane srži proslavilo je dve godine rada. U tom periodu, obavljeno je 140 transplantacija koštane srži i više od 40 alogenih transplantacija.

Prof. dr Milena Todorović Balint, načelnica Odeljenja, objašnjava za RTS da autologna transplatacija znači da je pacijent sam sebi donor.

„Kod alogenih transplatacija, glavna indikacija je akutna leukemija i tu imamo donore u porodici i u međunarodnom registru“, objašnjava doktorka.

Sterilni blok ima 12 kreveta, četiri izolacione jedinice gde se nalaze bolesnici u programu alogene transplatacije.

„Trenutno čeka 15 bolesnika. Mi smo ustanova koja je pre dve godine počela da radi ovaj vid transplatacija. Vojnomedicinska akademija, Institut za majku i dete i Klinički centar Vojvodine, takođe rade“, kaže doktorka Todorović Balint.

Transplantacije za odrasle se rade na Institutu za hematologiju Kliničkog centra Srbije i na Vojnomedicinskoj akademiji. Za decu, transpantacije se obavljaju na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta.

U Srbiji se sada mogu raditi sve vrste transplatacija.

„Trebalo bi proširiti kapacitete. Bolesnika je sve više, kao i posttransplatacionih komplikacija. Imamo i razvijenu ambulantu za praćene transplantiranih bolesnika, što je veliki doprinos radu ovog odeljenja“, naglašava Milena Todorović Balint.

Izvor: RTS
Fotografija: KCS, Wikipedia

Podsećamo:

Srbija je 25. januara 2017. godine postala pridružena članica „Eurotransplanta“, organizacije koja pruža usluge centrima za transplantaciju, laboratorijama i donorskim bolnicama u osam zemalja Evropske unije. Više o ovome: Srbija, pridružena članica Eurotransplanta