Uticaj nedostatka sna na starenje

Naučnici su ispitivali uticaj nedostatka sna na starenje. Zaključci ne iznenađuju.

Nedostatak sna povezan je sa ubrzanim biološkim starenjem i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Ovo su zaključci istraživanja koje je nedavno objavljeno u časopisu Communications Biology.

Patrik Tan i njegove kolege sa Univerziteta Djuk, SAD i Nacionalnog centra za srce, Singapur analizirali su obrasce spavanja 480 ispitanika. Podaci su prikupljani tokom jedne sedmice pomoću Fitbit narukvice*.

*Napomena Penzina: Fitbit narukvica je vrsta tzv. pametne narukvice koja korisniku omogućava praćenje procesa u sopstvenom telu i uticaj dnevnih aktivnosti na organizam.

Ovi podaci su upoređeni sa podacima o načinu života ispitanika i faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti koji su kod njih prisutni. U te faktore spadaju krvni pritisak, holesterol i visok nivo šećera u krvi.

Telomeri – pokazatelji biološkog starenja

Analiza genoma omogućila je da se utvrdi dužina telomera. Dužina telomera je pokazatelj biološkog starenja. Telomeri su strukture sastavljene od DNK na kraju hromozoma ćelija. Njihova dužina se smanjuje sa godinama. (V. Uloga telomera u ljudskom starenju)

Smatra se da na osnovu telomera može da se utvrdi biološka starost osobe. Biološka starost ne mora (i obično nije) jednaka hronološkoj starosti.

Prethodna istraživanja su utvrdila da postoji veza između skraćenih telomera i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Istraživački tim je otkrio da je kod sedam odsto dobrovoljaca koji su spavali manje od pet sati tokom noći dva puta veća verovatnoća da će im telomeri biti kraći u poređenju sa telomerima osoba koje su spavale i više od sedam sati koliko je preporučeno. (V. Preporučene dužine trajanja sna za svaku starosnu grupu)

Oni su, takođe, imali veće faktore rizika od kardiovaskularnih bolesti. Neki od tih faktora su indeks telesne mase i obim struka.

„Vreme je da ozbiljno shvatimo važnost sna“, zaključuju ovi naučnici.

Ovo istraživanje je deo većeg projekta SingHEALTH. SingHEALTH istraživanje ispituje kako životni stil i genetski činioci kod stanovnika Singapura mogu da utiču na razvoj bolesti.

Izvor: Communications Biology
Slika: rawpixel.com

Penzin odavno „ozbiljno shvata važnost sna“. Evo nekih tekstova koji su nas ubedili u značaj spavanja: