Preporučene dužine trajanja sna za svaku starosnu grupu

Koliko je sna potrebno svakom pojedincu kada se imaju u vidu njegove godine starosti? Grupa američkih stručnjaka daje preporuke.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Američka Nacionalna fondacija za san (National Sleep Foundation) objavila je, u saradnji sa multidisciplinarnom grupom od 18 istraživača, nove preporuke za potrebnu dužinu trajanja sna za svaku starosnu grupu.

Nove preporuke, objavljene u časopisu Sleep Health, zasnivaju se na sistematskom pregledu naučne literature koja se bavi odnosom između sna i zdravlja, performansi i bezbednosti, objasnio je Čarls A. Čajzler sa Harvarda.

Ovo su preporučene dužine trajanja sna za svaku starosnu grupu:

  • novorođenčad (0-3 meseca): 14 – 17 sati dnevno (ranija preporuka: 12 – 18)
  • bebe (4-11 meseci) 12 – 15 sati dnevno (ranija preporuka: 14 – 15)
  • deca od 1. do 2. godine: 11 – 14 sati dnevno (ranija preporuka: 12 – 14)
  • deca od 3. do 5. godine: 10 – 13 sati dnevno (ranija preporuka: 11 – 13)
  • deca od 6. do 13. godine: 9 – 11 sati dnevno (ranija preporuka: 10 – 11)
  • adolescenti (14-17 godina): 8 – 10 sati dnevno (ranija preporuka: 8,5-9,5)
  • mlade odrasle osobe (18-25 godina): 7 – 9 sati dnevno (nova starosna grupa)
  • odrasle osobe od 26. do 64. godine: 7 – 9 sati dnevno (bez promene)
  • odrasle osobe starije od 65 godina: 7 – 8 sati dnevno (nova starosna grupa)

Novom analizom je precizirano trajanje sna koje bi odgovaralo određenim osobama u zavisnosti od toga da li im je potrebno manje ili više sna. Ovako izgleda tabela National Sleep Foundation-a:

Preporuke za trajanje sna