Preporučene dužine trajanja sna za svaku starosnu grupu

Koliko je sna potrebno svakom pojedincu kada se imaju u vidu njegove godine starosti? Grupa američkih stručnjaka daje preporuke.

Američka Nacionalna fondacija za san (National Sleep Foundation) objavila je, u saradnji sa multidisciplinarnom grupom od 18 istraživača, nove preporuke za potrebnu dužinu trajanja sna za svaku starosnu grupu.

Nove preporuke, objavljene u časopisu Sleep Health, zasnivaju se na sistematskom pregledu naučne literature koja se bavi odnosom između sna i zdravlja, performansi i bezbednosti, objasnio je Čarls A. Čajzler sa Harvarda.

Ovo su preporučene dužine trajanja sna za svaku starosnu grupu:

  • novorođenčad (0-3 meseca): 14 – 17 sati dnevno (ranija preporuka: 12 – 18)
  • bebe (4-11 meseci) 12 – 15 sati dnevno (ranija preporuka: 14 – 15)
  • deca od 1. do 2. godine: 11 – 14 sati dnevno (ranija preporuka: 12 – 14)
  • deca od 3. do 5. godine: 10 – 13 sati dnevno (ranija preporuka: 11 – 13)
  • deca od 6. do 13. godine: 9 – 11 sati dnevno (ranija preporuka: 10 – 11)
  • adolescenti (14-17 godina): 8 – 10 sati dnevno (ranija preporuka: 8,5-9,5)
  • mlade odrasle osobe (18-25 godina): 7 – 9 sati dnevno (nova starosna grupa)
  • odrasle osobe od 26. do 64. godine: 7 – 9 sati dnevno (bez promene)
  • odrasle osobe starije od 65 godina: 7 – 8 sati dnevno (nova starosna grupa)

Novom analizom je precizirano trajanje sna koje bi odgovaralo određenim osobama u zavisnosti od toga da li im je potrebno manje ili više sna. Ovako izgleda tabela National Sleep Foundation-a:

Preporuke za trajanje sna