Borba protiv nasilja nad ženama neophodna i dalje

Od početka 2019, u Srbiji je ubijeno 28 žena u porodičnom i partnerskom nasilju. Nasilje prema ženama pet od šest žena smatra uobičajenim. Zato se borba protiv nasilja nad ženama u Srbiji mora nastaviti.

Pet od šest žena smatra nasilje prema ženama uobičajenim, a više od jedne trećine veoma uobičajenim. Ovo je pokazalo istraživanje Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u kojem su učestvovale žene svih uzrasta i svih nivoa obrazovanja u Srbiji.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Istraživanje OEBS-a
o dobrobiti i bezbednosti žena

Tokom 2018. godine OEBS je sproveo istraživanje o dobrobiti i bezbednosti žena. U istraživanju je učestvovalo ukupno 15.000 žena iz sedam zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Moldavija i Ukrajina. Preko 2.000 žena iz Srbije učestvovalo je u istraživanju.

Istraživanje je pokazalo da nasilje prema ženama utiče na žene svih uzrasta i iz svih krajeva Srbije, bez obzira na njihov socijalni i finansijski status.

Više od četvrtine ispitanica je izjavilo da je u okviru sopstvenog porodičnog i prijateljskog okruženja lično poznavalo ženu koja je bila izložena nasilju. Pet od šest žena iz istraživanja smatra nasilje prema ženama uobičajenim, a više od jedne trećine veoma uobičajenim.

Veoma mali broj žena koje su bile izložene nasilju prijavilo je to policiji. Glavne prepreke većem prijavljivanju nasilja su stid, ekonomska zavisnost, strah od nasilnikove osvete i nepoverenje u institucije koje pružaju usluge.

Dve od pet ispitanica koje su bile žrtve nasilja izjavile su da nisu razgovarale ni sa kim posle najozbiljnijeg slučaja seksualnog uznemiravanja koje su iskusile. Ako su sa nekim razgovarale, onda su to bile prijateljice ili članovi porodice. Iako su organizacije za podršku žrtvama poznate, žene im se često ne obraćaju za prvu pomoć.

Samo tri odsto žrtava je kontaktiralo sklonište za žene nakon najozbiljnijeg akta fizičkog i/ili seksualnog nasilja. Još manji broj žena kontaktiralo je organizacije za podršku žrtvama (jedan odsto).

Ispitanice u Srbiji, čak 22 odsto, izjavile su da su od 15. godine života iskusile fizičko, psihičko ili seksualno nasilje od partnera ili nekog drugog. Dve od pet žena navele su da su preživele iskustvo seksualnog uznemiravanja u nekom momentu svog života od 15. godine. Od svih ispitanih žena, 18 odsto je imalo takvo iskustvo 12 meseci pre istraživanja.

Poverenica: U korenu nasilja,
nalazi se diskriminacija žena

Svaka od 28 žena ubijenih u porodičnom i partnerskom nasilju od početka godine, opomena je da se najmanje radilo na prevenciji nasilja nad ženama. Ovo je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, izjavila Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Do ovoga je došlo, kako kaže, i pored mera i pune primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je unapredio sistem zaštite.

Činjenica je i da u nekim slučajevima nadležni nisu na vreme reagovali, a organi u lancu zaštite nisu sarađivali na adekvatan način, kaže poverenica. Naglasila je da je od velike važnosti postupanje zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite, povećanje stručnog osoblja u centrima za socijalni rad i unapređenje usluge nacionalne SOS linije za žene žrtve nasilja.

Žene žrtve nasilja godinama trpe i ne mogu da napuste nasilnika zato što nisu finansijski obezbeđene, kaže poverenica. Kada to i učine, nemaju finasijsku potporu. Zato im moramo kao društvo pomoći kroz različite servise podrške – od posla koji im je neophodan, do psihološke podrške koja je nekada najvažnija.

Nasilje se ponavlja, sve brutalnije i svirepije, o čemu svedoče svakodnevni tekstovi u medijima.

Međutim, u pojedinim medijima, napominje poverenica, i dalje se izveštava senzacionalistički. Koriste reči i izrazi koji utiču na relativizaciju zločina, krši se dostojanstvo i privatnost žrtve. Ubistvo žene nije „ljubav sa tragičnim krajem“, a nasilni zločinac nije „domaćin čovek koji se pretvorio u monstruma“.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će nastaviti da kontinuirano ukazuje na veliki problem porodičnog i partnerskog nasilja u čijem korenu je diskriminacija žena.

„Prekinimo tišinu“
kampanja protiv nasilja nad ženama

„Posledice nasilja prema ženama su ozbiljne i dugotrajne, a uticaj na njihovo zdravlje i dobrobit kompleksne i sveobuhvatne. Stoga je važno da promenimo štetne i često kulturno zanemarene stavove i omogućimo ženama da potraže pomoć i podršku koja im je potrebna“, rekao je Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji.

OEBS podseća da nasilje prema ženama nije privatna stvar žrtava. Svi zajedno možemo i moramo da osnažimo žene da prijave sve slučajeve nasilja i dobiju pomoć koja im je potrebna.

I to je samo jedan od pokazatelja zbog kojih je OEBS pokrenuo kampanju „Prekinimo tišinu“.

Nasilje prema ženama možete prijaviti na:

  • 0800-100-600 – policija
  • 0800-100-007 – Autonomni ženski centar
  • 0800-10-10-10 – Centar za podršku ženama

Kampanju za Srbiju OEBS pokreće na društvenim mrežama Misije OEBS-a u Srbiji:

  • Tviter nalogu @OSCE_Serbia
  • Fejsbuk stranici @osce.serbia
  • Instagram profilu osce_serbia

Izvori: RTV, B92
Fotografija: Sydney Sims za Unsplash

Tekstovi koji bi vas mogli zanimati: