Početna Magazin Godine Društvo Amity: Brutalno nasilje nad starijim ženama čine najrođeniji

Amity: Brutalno nasilje nad starijim ženama čine najrođeniji

Amity: Brutalno nasilje nad starijim ženama čine najrođeniji

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 25. novembra, Udruženje građana Snaga prijateljstva „Amity“, objavilo je, u svojstvu Kontakt-organizacije civilnog društva za starije osobe, saopštenje u ime članica Klastera za starije – 62 OCD iz Srbije koje rade sa starijima i za starije osobe. Prenosimo Saopštenje u celosti.

Fotografija iz teksta: Nasilje nad ženama

Od početka 2015. godine, u krugu porodice, zabeleženo je 11 ubistava žena, starosti 60 i više godina. Skoro polovinu tih ubistava počinila su njihova deca i unuci (pet slučajeva), a isto toliko supružnici. Vinovnik ubistava u jednom slučaju bio je zet.

Ovi podaci samo potvrđuju da je nasilje u porodici, u kome su žrtve starije žene, najviše čuvana porodična tajna, jer na videlo izlaze samo slučajevi sa smrtnim ishodom, i ako je nasilje trajalo u kontinuitetu duže vreme. I kada za nasilje znaju drugi članovi porodice ili pak ljudi iz lokalne zajednice, uglavnom o tome svi ćute.

To ne može biti problem samo tih porodica, već društva u celini. Svi smo zakazali, a posebno institucije koje su zadužene da intervenišu.

Povodom današnjeg obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, podsećamo da je nasilje nad ženama najdrastičnije kršenje ljudskih prava, kao i da su, istovremeno, potpuno izostale aktivnosti koje su u vezi sa prevencijom nasilja nad starijim ženama u porodici. Blaga je i kaznena politika.

Mi iz organizacija civilnog društva koji radimo sa starijima/za starije, u svojim aktivnostima u narednom periodu znatno više pažnje ćemo posvećivati osnaživanju samih starijih žena da o nasilju ne ćute, a potom i onih iz njihovog okruženja da na isto reaguju i prijavljuju ga nadležnima.

Očekujemo i od nadležnih da ovoj temi posvete više pažnje, kako bi i starije žene živele svoj život u dostojanstvu bez da trpe zanemarivanje, zlostavljanje i nasilje od članova porodice ili bilo koga drugog u društvu.

Potrebno je unaprediti normativni okvir pravne zaštite starijih osoba od nasilja u porodici tako što bi se kvalifikovanim oblikom nasilja u porodici smatralo i delo nasilja izvršeno prema starijoj i/ili nemoćnoj osobi. Ovo bi omogućilo adekvatno sankcionisanje slučajeva nasilja nad starijim i nemoćnim članovima porodice koji čine specifičnu, osetljivu i ranjivu društvenu grupu.

Isto tako, potrebno je inkriminisati zanemarivanje i zlostavljanje starijih osoba, kao posebno krivično delo, kako bi se delotvorno prevenirali i sankcionisali svi oblici zanemarivanja i zlostavljanja starijih.

mr Nadežda Satarić
Amity – Kontakt organizacija civilnog društva za starije osobe