Ukidanje penala za prevremeno penzionisanje potpisnicima socijalnih programa?

Skupština Srbije raspravljaće o izmenama Zakona o PIO kojima bi trebalo da se omogući ukidanje penala za prevremeno penzionisanje potpisnicima socijalnih programa.

Danas, 16. juna 2021. godine, u Narodnoj skupštini Srbije počinje rasprava o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Predlogom je predviđeno i ukidanje penala za prevremeno penzionisanje radnicima koji su svojevremeno potpisali socijalni program Vlade Srbije.

U pitanju su radnici koji su svojevremeno prihvatili neki od socijalnih programa Vlade Srbije za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i priprema za privatizaciju.

Oni su potpisali opcije socijalnog programa pet godina do penzije i dve godine do penzije. Nalazili su se na tržištu rada sa statusom nezaposlenih lica, gde su čekali da se penzionišu. Oni, međutim, nisu mogli da ostvare pravo na starosnu penziju jer su se uslovi za ostvarivanje tog prava promenili donošenjem zakona koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine.

Promenom zakona došlo je do toga da oni zbog uvođenja penala za penzionisanje pre navršenih 65 godina života nisu imali uslov za odlazak u punu penziju. Prema tada uvedenom zakonu, ovi radnici se tretiraju kao zaposleni koji su otišli u prevremenu penziju.

Izmenama zakona, rekli su Savezu samostalnih sindikata Srbije, ispravlja se greška koja je napravljena 2014, odnosno 2015. godine, kada je donet i počeo da se primenjuje Zakon o PIO.

Ispravljanje nepravde

Mediji sada prenose da je „kada je uočeno da je tim ljudima naneta nepravda“, Vlada Srbije „donela uredbu kojom je to regulisano tako što su im isplaćivane naknade do visine pune penzije kako ne bi trpeli štetu“.

Podsećamo, ovi radnici su prvo organizovali niz protesta. Zatim je Vlada Srbije donela zaključak aprila 2016. godine. Na osnovu tog zaključka, ovi bivši radnici su ponovo primali pune penzije od maja te godine.

Zatim, su, saglasno zaključku Vlade Srbije od 19. novembra 2020. godine, utvrđena prava za korisnike penzija iz Opcija 3 i 5. Ovim zaključkom se navedenim kategorijama penzionera obezbeđuje isplata razlike između iznosa ostvarene prevremene starosne penzije i starosne penzije.

Sa odlaskom svake vlade prestaju da važe i uredbe koje je ona donela, sve dok se ne konstituiše sledeća vlada. Zato ovi radnici u međuperiodu nisu primali naknadu kojim se nadomešćuje razlika između iznosa koji primaju na osnovu Zakona o PIO i punog iznosa penzije.

Da bi se ta nepravda ispravila i problem prevazišao, rešeno je da se to unese u Zakon o PIO. Na taj način će, kako navode u SSSS, ta nepravda biti jednom za zasvagda rešena.

Prema podacima ovog sindikata, zakonske izmene odnose se na oko 15.000 ljudi.

Izvori: RTV, Blic
Slika: L.S. Lauri, Odlazak na posao