Rizik od gojaznosti kada unuke čuvaju bake i deke

Neprocenjiv je odnos koji imaju bake i deke sa svojim unucima. Pozitivni uticaji na decu kada ih čuvaju bake i deke su brojni i izuzetno značajni. Ne smemo, međutim, zanemariti moguće negativne uticaje.

Prema novom istraživanju, postoji veza između toga kad bake i deke čuvaju unuke i povećanog rizika – i to za skoro 30 odsto, od prekomerne težine i gojaznosti kod dece.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Kako se navodi u meta-istraživanju Childhood Obesity (Dečija gojaznost), bake i deke mogu uticati na širinu struka svojih unuka na različite načine. Neki od njih su uticaj na svakodnevnu ishranu dece i fizičku aktivnost, kao i stvaranje predstave o tome šta predstavlja zdrav način života.

„Proteklih decenija bili smo svedoci naglog porasta dužine živtnog veka. Starije osobe ne samo što žive duže već su i zdraviji i produktivniji nego ikada ranije.“ Ovo kaže vodeći autor istraživanja Ruopeng An, docent na Brown školi pri Univerzitetu Vašington u Sent Luisu.

Dragoceni uticaj baka i deka

Za mnoge, biti baka ili deka je najznačajnija stvar tokom njihovih poznih godina.

„Primetili smo da sve češće, u svim delovima sveta, bake i deke brinu o unucima.“

Kada je Istraživački centar Pju anketirao starije osobe u vezi sa njihovim najdragocenijim iskustvom u trećem dobu, 19 odsto muškaraca i 31 odsto žena je reklo da je to vreme koje provode sa unucima.

Neke bake i deke pružaju sveobuhvatnu brigu svojim unucima, dok drugi povremeno pomažu. Sveukupno, gotovo 40 odsto pruža neku vrstu pomoći oko gajenja unuka, a skoro trećina pomaže u nabavci, kućnim poslovima ili popravkama po kući. Ovo su podaci za SAD. Pretpostavljamo da su, kako zbog sušte potrebe, tako i zbog kulture, ovi procenti veći u Srbiji i na Balkanu uopšte.

„Uticaj baka i deka na rast i razvoj njihovih unuka može biti značajan“, kaže An.

„Nudeći svoju mudrost, prenoseći tradiciju, pružajući smernice i stvarajući sećanja, bake i deke su često u stanju da ostave zaostavštinu koju će njihovi unuci gajiti u sebi i imati od nje koristi celog života.“

Što deblji, to zdraviji

„Međutim, može doći i do nekih negativnih uticaja čuvanja unuka. Ti uticaji ne smeju biti zanemareni.“

Za ovo istraživanje, An i njegove kolege su sproveli sveobuhvatan pregled i analizu podataka naučne literarture koja je proučavala odnos između brige o unučadi i dećije gojaznosti. Pregledali su 23 istraživanja. Osam od njih je sprovedeno u Kini, pet u Japanu, tri u Velikoj Britaniji, dva u SAD i po jedno u pet drugih zemalja.

Dvananaest istraživanja se usredsredilo na uloge baka i deka kao glavnih staratelja u porodici, a sedam na bake i deke kao pomoćnike u staranju o deci.

„Obilje i dobra uhranjenost su cenjeni i poželjni kod mnogih baka i deka jer su u mladosti iskusili glad i siromaštvo. Oni to onda mogu preneti svojim unucima, koji se, nasuprot, bore protiv sveta u kome hrane ima u izobilju, a porcije su sve veće“, kaže En.

„Predstava ‘što deblji to zdraviji’ još uvek postoji“, kaže. „Neke bake i deke mogu doživljavati prekomernu telesnu težinu unučadi kao odraz zdravlja. Zbog toga, neki unuci se podstiču da jedu više i češće.“

„Neke bake i deke mogu unucima davati slatkiše i prženu hranu kao način da iskažu svoju ljubav i dobrotu. Zapravo, u nekim kulturama, veća je verovatnoća da će bake i deke davati izgovore deci da ne rade kućne poslove, što je ključni oblik fizičke aktivnosti.“

Ne postoji razlika među zemljama

Na svoje veliko iznenađenje, An nije primetio razliku među zemljama kada je u pitanju veza između staranja baka i deka o unucima i prekomerne težine i gojaznosti kod dece.

„Odavno se zna da staranje baka i deka o unucima ima duboke kulturne korene“, kaže.

Prema rezultatima istraživanja Ziarata Hosaina, bake i deke u zapadnim zamljama se staraju od unucima onda kada je to potrebno i kada se to od njih traži. To je poznato kao pristup ‘ne ometanja’. Sa druge strane, bake i deke u azijskim i afričkim zemljama su do te mere aktivni i direktno umešani u život svojih unuka da se ponekad smatraju ‘dodatnim parom roditelja.

Potrebna su dodatna istraživanja da bi se shvatilo zašto se ova razlika u pristupu brige o unucima ne odražava na dečiju gojaznost.

„Uticaj baka i deka je višeslojan i složen. Nadamo se da ćemo, putem istraživanja, pružiti naučnu podršku kako bakama i dekama tako i njihovim unucima kako bi dobili najbolje od neprocenjivo dragocene veze među njima.“

Izvor: Washington University St. Louis
Istraživanje: Childhood Obesity
Fotografija: Baka i deka u Pinsku, Belorusija, Dmitry Vechorko sa Unsplash

Mogli bi vas zanimati i tekstovi: