Početna Magazin Godine RFZO: Zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja (KZO) – Do kraja 2016!

RFZO: Zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja (KZO) – Do kraja 2016!

RFZO: Zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja (KZO) – Do kraja 2016!

Republički fond za zdravstveno osiguranje započeo je zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja (KZO) i do sada je u okviru Pilot projekta u Valjevu izvršena zamena za više od dve hiljade osiguranih lica i u Republičkom fondu za više od tri hiljade zaposlenih i članova njihovih porodica.

Zahtev za izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamenu postojećih zdravstvenih knjižica, podnosi se nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

A kako digitalna unapređenja teku u Srbiji? Analognim obilaskom šaltera od strane građana... Na slici iznad je komentar jedne čitateljke Penzina koja je sa nama rešila da podeli svoju rezigniranost procesom...
A kako digitalna unapređenja teku u Srbiji? Analognim obilaskom šaltera od strane građana… Na slici iznad je komentar jedne čitateljke Penzina koja je sa nama rešila da podeli svoju rezigniranost procesom…

Dokumentacija koju je potrebno priložiti, slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice:

osiguranik podnosi zahtev za izdavanje nove kartice zdravstvenog osiguranja na posebnom obrascu koji dobija u nadležnoj filijali/ispostavi i potpisuje ga, čime potvrđuje ispravnost i tačnost podataka. Nakon toga filijala/ispostava šalje zahtev za izradu nove KZO.

Trenutno je u toku proizvodnja i personalizacija kartice zdravstvenog osiguranja za 150.000 korisnika novčane socijalne pomoći i korisnika na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite, kao i lica u hraniteljskim porodicama. Za pomenute kategorije stanovništa sredstva su obezbeđena donacijom od strane Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca.

Podsećamo, u julu 2013. godine na sastanku predstavnika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO), ministarke zdravlja Slavice Đukić Dejanović, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića, direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Tatjane Babić i domaćina sastanka, zaštitnika građana Saše Jankovića, jednoglasno je zaključeno da elektronske zdravstvene knjižice neće biti obavezne i da građani neće morati da menjaju stare papirne za nove plastične zdravstvene legitimacije (zvanično saopštenje ovim povodom od 23. jula 2013. godine).

Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova KZO.

Znate li da je uskoro obavezna i zamena vozačke dozvole?

Vozačka dozvola "B kategorije" (lice): zamagljeni su lični podaci, podaci o SUP-u koji je izdao, fotografija vozača - Obavezna zamena starih do 10. juna 2017.
Vozačka dozvola „B kategorije“ (lice): zamagljeni su lični podaci, podaci o SUP-u koji je izdao, fotografija vozača – Obavezna zamena starih do 10. juna 2017. – kliknite za više informacija ovde!

Ukoliko osiguranik ne poseduje zdravstvenu knjižicu, odnosno novu KZO, a ima pravo na overenu ispravu zdravstvenog osiguranja, izdaje mu se potvrda koja važi sve do uručivanja nove kartice zdravstvenog osiguranja, a najdalje mesec dana od dana podnošenja zahteva za KZO.

Nova plastična lična karta obavezna je za sve građane do kraja 2016. godine (obavezna zamena ličnih karti starijih od juna 2011. godine - na slici zadnja strana lične karte sa otiskom prsta, čipom i podacima)
Nova plastična lična karta obavezna je za sve građane do kraja 2016. godine (obavezna zamena ličnih karti starijih od juna 2011. godine – na slici zadnja strana lične karte sa otiskom prsta, čipom i podacima) – pročitajte ovde više o zameni lične karte

Na postavljeno pitanje da li nove zdravstvene kartice moraju da uzimaju i oni koji imaju „trajnu zdravstvenu knjižicu“ i koji im je rok za to, Penzin je u RFZO dobio sledeći odgovor:

Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisana je zamena zdravstvenih knjižica za sve kategorije osiguranika, uključujući i penzionere, zaključno sa 31. decembrom 2016. godine.

Procedura za zamenu kartice zdravstvenog osiguranja je ista i ukoliko firma, odnosno obveznik uplate doprinosa, hoće da izvrši zamenu zdravstvenih knjižica za svoje zaposlene radnike, zahtev se podnosi od strane poslodavca ili ovlašćenog lica firme koje preuzima izrađene KZO.

Kartica zdravstvenog osiguranja - KZO (prednja strana)
Kartica zdravstvenog osiguranja – KZO (prednja strana)

Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice treba da uplate sredstva u visini od 400,00 dinara.

Građani koji se opredele za dostavu zdravstvene kartice na odabranu adresu, uplaćuju iznos od 469 dinara za jednu zdravstvenu karticu (novina od novembra 2016)

RFZO Novi Beograd, oktobar 2016
RFZO Novi Beograd, oktobar 2016

Ukoliko želite da izbegnete redove, od 10. novembra 2016.  godine omogućeno je da se kartica zdravstvenog osiguranja naruči elektronskim putem, preko portala eUprava. Više informacija o tome možete naći na linku ovde.


Za starije Beograđane koji nemaju mogućnost da sami naruče KZO putem interneta, a želeli bi, na tri mesta u gradu studenti FON-a završavaju to umesto njih:

  • Klub za stare „Stari grad I“, Solunska 14, 2920-294
  • Klub za stare „Dr Mihailo Stupar II“, Dr Ivana Ribara 8, 3189-718
  • Klub za stare „Čukarica I“, Milana Jovanovića 8, 2510-212

Više informacija o načinu podnošenja zahteva, kao i o prednostima primene kartice zdravstvenog osiguranja možete videte na linku eKartica RFZO (KZO), gde se navodi:

O kartici zdravstvenog osiguranja – KZO

Uvođenje zdravstvenih kartica (KZO) onemogućiće zloupotrebe, tj. falsifikovanje isprave. Takođe, sigurnosni sistemi KZO obezbeđuju visoku zaštitu administrativnih podataka na čipu.

Kartica zdravstvenog osiguranja - KZO (zadnja strana, revers)
Kartica zdravstvenog osiguranja – KZO (zadnja strana, revers)

KZO značajno olakšava proces overe KZO, bez potrebe da se overa vrši odlaskom u filijalu/ispostavu RFZO, kao što je to slučaj danas.

Promene ličnih podataka o osiguraniku (promena adrese prebivališta, promene podataka o poslodavcu, izmena osnova osiguranja …) obavljaće se učitavanjem novih podataka na čip kartice, bez promene same isprave, odnosno dosadašnjeg izdavanja nove zdravstvene knjižice. Sada, svaka izmena podataka na zdravstvenoj knjižici podrazumevazamenu zdravstvene knjižice, što za RFZO predstavlja trošak.

pohvala-penzin-fejzbuk-komentar-citaoci
Komentar čitateljke Penzina na našoj Fejzbuk stranici – klik ovde!

KZO omogućuje uspostavljanje sigurnih i efikasnih elektronskih servisa u RFZO. Za početak biće pojednostavljena provera datuma overe KZO od strane osiguranika i zdravstvenih ustanova korišćenjem elektronskih servisa.KZO obezbeđuje infrastrukturu za siguran pristup servisima koje će zdravstvene ustanove moći da uspostave (zakazivanje pregleda od kuće, elektronsko upućivanje pacijenata iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu, itd).

Na Penzinovoj stranici na Fejzbuku možete saznati, komentarisati, pitati i druge čitaoce :)
Na Penzinovoj stranici na Fejzbuku možete saznati, komentarisati, pitati i druge čitaoce :)

Za sva pitanja u vezi sa karticom zdravstvenog osiguranja na raspolaganju vam je e-mail adresa kzo@rfzo.rs.

Napomena – kako javlja jedan čitalac Penzina:

  • overa i zamena zdravstvenih knjižica preseljena je u Bulevar kralja Aleksandra broj 70 – preko puta Pravnog fakulteta
  • ispravka podataka (adresa i sl) na zdravstvenim knjižicama obavlja se u PIO u Nemanjinoj

OVAKO izgleda koverta i njen sadržaj sa novom zdravstvenom knjižicom (FOTO)

penzin-fejzbuk-naslovna-slajder