Početna Magazin Godine Obavezna zamena stare vozačke za novu do 10. juna 2017.

Obavezna zamena stare vozačke za novu do 10. juna 2017.

Obavezna zamena stare vozačke za novu do 10. juna 2017.

Rok za zamenu starih vozačkih dozvola za nove biometrijske je 10. jun 2017. godine (prethodni rok je bio 2014. godine). Posle tog datuma sve „papirne“ dozvole moraju biti zamenjene za „plastične“ (na slikama). Ovde saznajte šta je sve potrebno za zamenu vozačke dozvole.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!
Napomena: Ovaj tekst prvi put je objavljen u januaru 2014. godine i tada je bila najavljena obavezna zamena vozačke dozvole do juna 2014. godine. Sada se kao poslednji rok navodi se jun 2017. godine. Produženje roka za 3 godine usvojila je vlada zato što bi preko milion vozača moralo da zameni vozačku u kratkom roku.

Za izdavanje nove vozačke treba pripremiti: 

  • staru vozačku dozvolu
  • važeću ličnu kartu na uvid
  • uplatnice – dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole
  • fotografije u formatu 50×50 mm
  • info iz 2014 – 1.200 dinara za dozvolu koja će važiti 10 godina za vožnju u Srbiji (nije potpisan sporazum za korišćenje dozvole u inostranstvu).

Važno!!!

Ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, ili ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života potrebno je priložiti i novo lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole – uverenje ne sme biti starije od šest meseci!

Nova plastična lična karta obavezna je za sve građane do kraja 2016. godine (obavezna zamena ličnih karti starijih od juna 2011. godine - na slici zadnja strana lične karte sa otiskom prsta, čipom i podacima)
Nova plastična lična karta obavezna je za sve građane do kraja 2016. godine (obavezna zamena ličnih karti starijih od juna 2011. godine – na slici zadnja strana lične karte sa otiskom prsta, čipom i podacima) – pročitajte ovde o zameni lične karte

Takođe, ako je stara vozačka dozvola izdata na 10 godina, ali uz napomenu da je potreban novi lekarski pregled pre izdavanja nove – moraćete ponovo na preglede kod lekara specijalista (vid, sluh, psiholog, neurolog, itd). Ako postoji, ova napomena stoji u policiji, ali je verovatno zabeležena i na samoj vašoj dozvoli.

Uplatnice:

  1. Naknada za troškove izrade vozačke dozvole – 255 dinara
  2. Naknada za izdavanje vozačke dozvole – 621 dinar
  3. Naknada za republičku administrativnu taksu – sa tabele.
Vozačka dozvola "B kategorije" (naličje): zamagljeni su brojevi veozačke - Obavezna zamena starih do 10. juna 2017.
Vozačka dozvola „B kategorije“ (naličje): zamagljeni su brojevi veozačke – Obavezna zamena starih do 10. juna 2017.

Kazne za one bez nove dozvole biće do 30.000 dinara, uz zabranu upravljanja vozilom tri meseca. Kazne za vozače kojima dozvola ne važi već šest meseci su od 6.000 do 20.000, plus dva kaznena poena. Zakonom o bezbednosti saobraćaja propisana je i kazna od 15.000 do 30.000 dinara, i pet kaznenih poena, ukoliko je dozvola nevažeća preko šest meseci.

Kartica zdravstvenog osiguranja - KZO (prednja strana)
Kartica zdravstvenog osiguranja – KZO (prednja strana) – pročitajte ovde više o zameni zdravstvenih knjižica

Vozači čije su dozvole izdate na period kraći od 10 godina moraće da plate još jedan lekarski pregled i uverenje, iako još uvek imaju važeća dokumenta.

Građani sa pravom osećaju da su oštećeni jer ponovo plaćaju nešto što su već platili i prolaze kroz istu, neefikasnu proceduru. Za to vreme od odgovornih ne dobijamo objašnjenje zbog čega je ovakva odluka dobra za nas i zašto se nova dokumenta ne vade po isteku starih?