Početna Magazin Godine Zamena stare lične karte obavezna do kraja godine

Zamena stare lične karte obavezna do kraja godine

Zamena stare lične karte obavezna do kraja godine

Svi punoletni građani Srbije koji još uvek imaju stare lične karte moraju ih lično zameniti u policijskim upravama i stanicama za nove elektronske do kraja 2016. godine. To znači da im je ostalo još tri i po meseca za zamenu, ali bi bilo dobro da to što pre učine, kako ne bi sačekali poslednje dane i napravili velike gužve i redove, piše Dnevnik.

Zakonom o ličnoj karti („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006 i 36/2011) propisano je da stare lične karte važe do 31.decembra 2016. godine, a važeći Pravilnik o ličnoj karti („Sl. glasnik RS“, br. 11/2007, 9/2008 i 85/2014) predviđa i uzimanje biometrijskih podataka radi izdavanja takozvanih čipovanih ličnih karata. Lične karte se izrađuju sa rokom važenja od deset godina, a obavezni su da ih imaju svi građani sa napunjenih 16 godina.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Državljani Srbije stariji od 65 godina mogu zahtevati izdavanje lične karte bez ograničenog roka važenja na obrascu koji ne sadrži čip.

nova-licna-karta-zadnja-strana-otisak-prsta-licni-podaci
Zadnja strana nove plastične lične karte sa otiskom prsta, čipom i dodatnim podacima – obavezna zamena do kraja 2016. godine

Prilikom podnošenja zahteva za novu ličnu kartu treba priložiti staru i dokaz o uplaćenim naknadama za obrazac lične karte i troškove izrade lične karte odnosno 928,80 dinara na račun NBS i 226 dinara na račun MUP-a Srbije. Novim odredbama Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016), građani su oslobođeni obaveze da sami pribavljaju izvode iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu Srbije.

Kartica zdravstvenog osiguranja - KZO (prednja strana)
Kartica zdravstvenog osiguranja – KZO (prednja strana) – više pročitajte ovde

Ipak, moraće kao i do sada, u cilju skraćivanja vremena potrebnog za izradu lične karte, moći i sami da pribave ova dokumenta ukoliko to ne učine odmah. Naime, ukoliko žele da im MUP obezbedi ta dokumenta treba više vremena pa samim tim moraju znatno ranije započeti proceduru zamene lične karte. Ukoliko, pak, dočekaju nekoliko dana pre isteka zakonskog roka, onda moraju sami imati pripremljene izvode i uverenje o državljanstvu.

Zahtev za izradu biometrijske lične karte podnosi se policijskoj upravi.

Vozačka dozvola "B kategorije" (lice): zamagljeni su lični podaci, podaci o SUP-u koji je izdao, fotografija vozača - Obavezna zamena starih do 10. juna 2017.
Vozačka dozvola „B kategorije“ (lice): zamagljeni su lični podaci, podaci o SUP-u koji je izdao, fotografija vozača – Obavezna zamena starih do 10. juna 2017 – detalje pročitajte ovde

Stari, teško bolesni ili nepokretni građani neće morati da dolaze u stanicu policije da bi lično podneli zahtev za novu biometrijsku kartu niti da je preuzmu. Oni, a takvi mahom i imaju stare lične karte, mogu preko svojih najbližih obavestiti policijsku upravu ili stanicu nadležnu po mestu prebivališta da ne mogu lično da dođu da izrade novi lični dokument.

Po prijemu ovog obaveštenja ovlašćeni službenik MUP-a dolazi na kućnu adresu, u zdravstvenu ili drugu ustanovu u kojoj građanin boravi. Od njega će primiti zahtev za izdavanje nove lične karte i istovremeno uzeti neophodne biometrijske podatke. Nadležni službenik će takođe doneti ličnu kartu kada bude gotova.

Izvor: Lj. Malešević, Dnevnik