Rano starenje povezano sa biološkim procesom kod siromašnih

Stres izazvan životom u krajnjem siromaštvu prouzrokuje rano oboljevanje od bolesti vezanih za starenje i oduzima godine života brojnoj gradskoj sirotinji. Za to sada postoji dokaz na ćelijskom nivou.

Fotografija: Jakob Ris, Dečaci spavaju u Arapskoj ulici u Njujorku

Naučnici sa više američkih univerziteta učestvovali su u istraživanju koje je predvodio Univerzitet u Mičigenu, a u kome su, u cilju utvrđivanja uticaja životnih uslova na zdravlje, izmerene dužine telomera kod siromašnih i osoba srednjeg staleža, pripadnika različitih rasnih i etničkih grupa, a koji žive u Detroitu, američkom gradu čuvenom po svojoj ekonomskoj propasti.

Telomeri zatvaraju krajeve hromozoma kako bi održali njihovu celovitost, ali se skraćuju pri svakoj ćelijskoj deobi. Porede se sa plastičnim krajevima na pertlama, jer štite hromozome od raspadanja i ne dozvoljavaju im da se lepe jedni za druge.

U tekstu sa sajta Mičigenskog univerziteta koji prenosimo, navodi se da je ovo istraživanje verovatno prvo koje je povezalo dužinu telomera sa preciznim merenjima životnih uslova među osobama koje su u teškom ekonomskom položaju.

Međutim, ovo istraživanje je samo nastavak naučnog potvrđivanja uticaja teških životnih uslova na dužinu telomera. Jedno od prethodnih istraživanja preneli smo u tekstu: Stresno detinjstvo utiče na zdravlje tokom života.

„Trenutno, stanovnici Detroita se muče, bez obzira da li su beli, crni ili meksičkog porekla. To merljivo negativno utiče na njihovo zdravlje, uključujući i ćelijski nivo“, objašnjava Arlin Džeronimus, naučni savetnik Škole za javno zdravlje.

Naši rezultati ukazuju da će svaka etnička grupa, ukoliko je izložena izuzetno teškim uslovima života i okruženja, imati fiziološke ožiljke. Ovi nalazi su u skladu sa stanovištem da društvena nejednakost može uticati na zdravlje zajednice dovođenjem članova različitih etničkih grupa u ekonomski, društvno, psihološki i fizički nepovoljnu životnu sredinu.

Prethodna istraživanja su podržala hipotezu koju je Arlin Džeronimus iznela 1992. godine, koja kaže da su osobe koje su stalno izložene stresu suočene sa ranim oboljevanjem od hroničnih bolesti. Ovo istraživanje Mičigenskog univerziteta sugeriše da je dužina telomera biološki indikator tog ubrzanog procesa starenja.

Sve veći broj istraživanja usredsređen je na korišćenje dužine telomera kao merilo biološke, a ne hronološke starosti. Telomeri se skraćuju sve dok hromozomi ne postanu funkcionalno oštećeni, ugrožavajući zdravlje putem ćelijskog starenja.

Naučnici su takođe dokazali da se telomeri skraćuju usled faktora kao što su pušenje i gojaznost. U ovom istraživanju, ti faktori su kontrolisani tako da ne utiču na rezultat.

Istraživanje je objavljeno u Journal of Health and Social Behavior.

Mogu vas zanimati i tekstovi: