Penali za prevremeno penzionisanje – trajni

I Savez samostalnih sindikata Srbije i Socijalno-ekonomski savet pokrenuli su prošle godine akciju za ukidanje trajnih penala, ali vlada ovaj predlog nije odobrila.

Radnicima koji su zbog propasti firmi morali mimo svoje volje da odu u prevremenu starosnu penziju i danas ni krivi, ni dužni zbog toga dobijaju umanjenu penziju, penali ostaju do daljnjeg. Svima njima će i ubuduće za svaki mesec nedostatka staža ili godina života biti obračunato umanjenje od 0,34 odsto na penziju.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Milan Racković, bivši radnik preduzeća Cer iz Čačka, koji se ovih dana u ime svojih oštećenih kolega javio „Politici“, kaže da danas, zbog prevremene penzije u koju je morao sa 53 godine, prima penziju od 25.000 dinara. A pri tome je radio 33 godine i bio u punoj snazi da nastavi da radi, ali poslodavci traže mlađe, kaže on. Zato mu je jedina nada ukidanje penala posle 65. godine starosti, kako mu ne bi do kraja života godišnje uzimali do 20,4 odsto od ionako male penzije.

„Predlagali smo nadležnima, ukoliko već ne mogu svima da ukinu penale, da se napravi neki presek stanja i da oni koji imaju penziju do 25.000–30.000 dinara budu izuzeti iz ovog zakona. Ali, nikada nismo dobili odgovor“, kaže Racković.

I Savez samostalnih sindikata Srbije i Socijalno-ekonomski savet pokrenuli su prošle godine akciju za ukidanje trajnih penala, ali vlada ovaj predlog nije odobrila.

Stav Minstarstva rada

Upitani da li ima nagoveštaja da trajni penali pređu u privremene za sve koji moraju u penziju, iako im se ne ide, u Ministarstvu rada za Politiku odgovaraju da se to pitanje stalno razmatra, imajući u vidu posledice koje bi eventualne izmene u načinu ostvarivanja ovog prava imale na politiku destimulisanja ranijeg penzionisanja, uvećanje broja korisnika penzija i finansijsku održivost penzijskog i invalidskog osiguranja.

Napominju, da ukoliko ne bi postojala mogućnost ostvarivanja prava na prevremenu starosnu penziju, osiguranici, kakav je slučaj s radnicima iz Čačka, ne bi mogli da ostvare bilo kakvo pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja pre nego steknu uslove za starosnu penziju.

Trajno smanjenje visine penzije, penali ili prevremeno penzionisanje, uvedeni su zato što u proseku radnik, koji ode u prevremenu starosnu penziju, duže prima penziju (što znači da će primiti veći broj penzija i ukupno više novca) u odnosu na osiguranike koji odu u starosnu penziju nakon što navrše opštu starosnu granicu, a pritom su imali istu dužinu staža i visinu zarada i doprinosa tokom osiguranja. To je praksa i u velikom broju evropskih država. Na taj način se visina penzije dovodi u vezu sa dužinom staža, uplaćenim doprinosima i očekivanom dužinom njenog korišćenja.

Pored toga, time se osiguranicima obezbeđuje izbor između višeg iznosa penzije, ukoliko kasnije odu u penziju, s jedne strane, odnosno dužeg perioda primanja penzije, u slučaju ostvarivanja prava na prevremenu starosnu penziju, u zavisnosti od ličnog izbora.

Na pitanje da li je Međunarodni monetarni fond tokom prethodnog aranžmana „presudio“ na štetu radnika, u resornom ministarstvu kažu da je uobičajena praksa da se tokom trajanja aranžmana sa MMF-om obavljaju konsultacije kada se donose propisi kojima se utiče na javne prihode i rashode.

Međutim, tvrde, politiku i konkretne mere u ovoj oblasti, kao i u drugim oblastima, utvrđuje vlada. Tako da je stav vlade odlučujući za sve izmene koje se Narodnoj skupštini predlažu na usvajanje, kako u penzijskom i invalidskom osiguranju, tako i u drugim oblastima.

Treba imati u vidu da se problemi u drugim oblastima, primera radi na tržištu rada, ne mogu rešavati podsticanjem ubrzanog penzionisanja, što je u prošlosti za posledicu imalo veliki broj korisnika penzije, koji su u radnom dobu, a time je i penzijski sistem doveden na ivicu kolapsa, objašnjavaju u Ministarstvu rada.


Podsećanje Penzina

(za one čitaoce koji ne žele da čitaju tekstove na gorenavedenim linkovima)

Savez samostalnih sindikata Srbije je još 2015. godine podneo inicijativu da član 70a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u kome stoji da se trajno smanjuje penzija onim zaposlenima koji odu u penziju pre napunjenih 65 godina, treba da bude promenjen i da glasi:

“Smanjenje penzija važi do 65. godine, a kada se napune te godine, onda se to umanjenje prekida”.

Socijalno-ekonomski savet Srbije, na sednici održanoj 18. aprila 2017. godine, prihvatio je inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije i zatražio od vlade da se ukinu kazneni poeni za sve penzionere nakon što napune 65 godina.

Prvog dana maja 2017, tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da neće biti trajnog umanjenja penzija za one koji nemaju beneficirani radni staž, a u penziju odu pre 65 godine. Umanjenje penzija će, prema njegovim rečima, biti samo do 65 godine života, a razliku će pokriti vlada.

Dan nakon toga, tadašnji ministar za rad Aleksandar Vulin je objasnio da je premijer godinu dana ranije izdao uputstvo njegovom ministarstvu da počnu pregovore sa MMF-om oko ukidanja penala i da se ti pregovori sada privode kraju.

Vulin je tada objasnio da će se morati ići na izmenu zakona, koja će biti završena do leta 2017. godine, te da će zakonom, osim penala, biti obuhvaćeno i ukidanje privremenih rešenja za penzije, kao i rešavanje problema poljoprivrednih penzija.


Izvor: Politika
Slika: Dijego Rivera