USPVLS: Ne odustajemo od povraćaja naše imovine i dostojanstva

Prenosimo saopštenje USPVLS u kome se objašnjava zašto je ovo udruženje pozvalo penzionere da pokrenu postupak za povraćaj neisplaćenih delova penzije. Upozorava se i na dezinformaciju koja se distribuira putem Vibera i pomoću cirkularnih mejlova.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Penzioneri oštećeni smanjenjem penzija su pokazali da očekuju povraćaj oduzete imovine. Posle javnog poziva Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica da oštećeni smanjenjem penzije od 1.novembra do 30. septembra 2018. godine pokrenu postupak za povraćaj neisplaćenih delova penzije sa kamatom, prema našoj proceni, u kratkom roku, odazvalo se preko pedeset hiljada penzionera.

Poziv smo uputili zbog prakse sudova da u predmetima penzija primenjuju Zakon o obligacionim odnosima i presuđuju zastarevanje od tri godine. Iako nam je poznata polemika pravnika o tome „da li se u sudskim predmetima penzija može primenjivati zastarevanje od tri godine“, oštećene penzionere smo ipak pozvali da pokrenu postupke znajući da se rokovi drugačijim tumačenjem mogu produžiti. Deo advokata sa kojima sarađujemo smatra da za oduzetu imovinu, a to su neisplaćeni delovi penzija, nema rokova zastarevanja ili je 10 godina.

Zbog malog broja advokata koji pristaju da rade na veresiju, izbegavanja troškova i spornog tumačenja rokova za pokretanje parničnog postupka, oštećenim penzionerima smo predložili samostalno pokretanje upravnog postupka sa obrascem Zahteva za priznavanje prava na razliku između isplaćenog i pripadajućeg iznosa penzije sa zakonskom kamatom. Svrha pokretanja i neprekidnog vođenja upravnog postupka je vođenje postupka do ESLjP ili sticanje prava, da posle pozitivne odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, bude pokrenut postupak za povraćaj imovine.

Poziv penzionerima

Oštećenim penzionerima predlažemo da i posle 1. oktobra nastave sa masovnim podnošenjem navedenog zahteva nadležnoj filijali Fonda PiO i da, uz našu pomoć, sami vode upravni postupak bez velikih troškova. Penzioneri svoje zahteve nadležnoj filijali Fonda mogu uputiti preporučenom poštanskom pošiljkom. Na takav način ćemo Vladi Srbije poslati poruku da nećeno odustati od povraćaja naše imovine i dostojanstva. Uputstva za vođenje postupka ćemo objavljivati na sajtu penzionervojni.rs.

U toku kampanje pokretanja postupaka na Viberu se pojavila dezinformacija da je „Evropski su za ljudska prava u Strazburu doneo odluku u korist penzionera i da se zahtev za povraćaj podnosi na formularu Fonda PiO uz prilaganje rešenja i kopije lične karte“. Savetujemo da zahtev za priznavanje prava penzioneri podnose na obrascu koji su osmislili advokati a ne Fond PiO, jer će i na takav način zaštititi svoja prava i poslati poruku vlastodršcima da nećemo odustati.

Poziv Vladi Srbije

Izjava Vlade RS da nema pravnog osnova za povraćaj neisplaćenih delova penzija je moralno i pravno neutemeljena. Vlada RS je propustila da u predlogu zakona kojim je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija ukinut, u skladu sa članom 58. Ustava RS, predloži način povraćaja neisplaćenih delova penzije sa kamatom. Podsećamo Vladu Srbije, da ni za povraćaj oduzete imovine građana posle Drugog svetskog rata nije bilo pravnog osnova, ali je on utvrđen posle demokratskih promena u Srbiji.

Pozivamo Vladu Srbije da u skladu sa članom 58. Ustava, Narodnoj skupštini Republike Srbije, predloži zakon o povraćaju oduzete imovine penzionerima oštećenim primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Na takav način bi ispoštovala Ustav Republike Srbije, a oštećenim penzionerima povratila poverenje u pravni sistem i institucije. Ovakav zahtev Vladi RS je usaglašen između svih penzionerskih organizacija u Srbiji na nedavno održanom okruglom stolu u organizaciji Sindikata penzionera Nezavisnost.

Jovan Tamburić, predsednik
Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije

Fotografija sa protesta penzionera „Penzioneri pitaju“: Goran Sivački, Mondo