O seksualnom zlostavljanju starijih ne smemo ćutati

Seksualno zlostavljanje i silovanje starijih osoba je tema o kojoj se retko govori, ali je ono ipak stvarnost. Moramo obraćati više pažnje i prijavljivati moguće slučajeve zlostavljanja starijih ljudi.
Na Svetski dan borbe protiv nasilja nad starijima, prenosimo izveštaj Roze Kornfeld-Mate, nezavisnog stručnjaka za prava starijih ljudi pri UN-u.

Seksualno zlostavljanje i silovanje starijih osoba su još uvek tabu. Ono se i dalje uglavnom ne prijavljuje i ne razotkriva, te ostaje i nevidljivo u društvu. Sa starenjem društva, očekuje se da ovaj problem počne dramatično da se povećava. Međutim, bez dovoljno podataka, statističkih pregleda i istraživanja, nećemo imati čak ni procenu svih postojećih dimenzija ovog problema.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Jedan od problema bavljenja pitanjem seksualnog zlostavljanja jeste istrajavanje mita da su počinioci uglavnom stranci. Nažalost, većinu zlostavljača čine članovi porodice, rođaci ili druge osobe od poverenja koje obično imaju ulogu negovatelja stare osobe. Ovo objašnjava suštinu osetljivosti ovog pitanja.

Podsećamo na tekstove:

Ovaj mit održava u životu stav društva da ne postoji seksualnost u starijoj životnoj dobi. Samim tim, društvo teže prihvata i mogućnost da bi starija žena mogla biti meta zato što je žena.

Negativni stereotipi, kao što je taj da starije osobe nisu seksualna bića, zatim njihova veća zavisnost od drugih, podeljen osećaj lojalnosti prema osoblju ili stanovnicima, predstavljaju jedinstvene prepreke da se prijavi, otkrije i spreči seksualni napad u domovima za stare.

Uprkos ozbiljnim zdravstvenim posledicama, napori da se zlostavljanje spreči i imenuje i dalje su nedovoljni.

Još jedan izazov kada je u pitanju bavljenje seksualnim zlostavljanjem starijih jeste moguća ugroženost zaštite forenzičkih i drugih krivičnih dokaza. Ovo se često dešava zbog zablude da se time pokazuje saosećajnost ili zbog osećaja sramote kod onih koji žele da starijoj osobi bude prijatno umesto da se obrate policiji.

Vrlo često, na osnovu ponašanja starije osobe, čak iako je konfuzna, možete shvatiti da nešto nije u redu. Čak i dementni, ljudi često mogu da pokažu svoja osećanja ako izdvojite malo vremena da ih saslušate, posmatrate ili obratite pažnju na njih. Preduslov za omogućavanje da veći broj slučajeva zlostavljanja bude prijavljen i otkriven jeste da budemo svesni i upozoreni da je ono seksualno zlostavljanje starijih moguće.


Na kraju, moram da ponovo naglasim da su svest da ovaj problem postoji, kao i posvećivanje pažnje od presudne važnosti. Ne samo rođaci i negovatelji, već i osoblje u bolnicama i ustanovama za zbrinjavanje, moraju biti svesni postojanja seksualnog zlostavljanja i da je njihova dužnost kao osoba koje pružaju negu da blagovremeno prijave seksualno zlostavljanje ako sumnjaju da postoji.

Potrebno je više učenja, obuke kao i podataka i istraživanja kako bismo popunili praznine u znanju o učestalosti, procentu prijavljenih slučajeva, načinima kako se oni istražuju, pravilnim reakcijama kako bi se bolje pomoglo žrtvi, kao i intervencijama koje su neophodne kako bi se sprečilo seksualno zlostavljanje.

Izvor: OHCHR
Fotografija: PX Here