Novi moratorijum na otplatu kredita

Narodna banka Srbije (NBS) donela je odluku o novom odlaganju otplate kredita za dva meseca. Šta to znači, na koje pozajmice se odnosi, da li pristati ili ne na novi moratorijum?

Izvršni odbor NBS je na vanrednoj sednici usvojio propise kojima dužnicima banaka i davalaca finansijskog lizinga omogućava da dodatno odlože obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama koje dospevaju u periodu od 1. avgusta zaključno sa 30. septembrom 2020. godine. Omogućen je i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a koje dužnik još nije izmirio.

Ova mera se odnosi na kredite i kreditne proizvode kao što su dozvoljeni minusi i kreditne kartice.

Obaveštenje o ponudi banaka biće objavljeno do 31. jula na njihovim internet stranicama. Obaveštenje će sadržati informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma. Klijenti banaka će imati rok od 10 dana da se izjasne da li prihvataju ponuđeni moratorijum ili ne.

Tri opcije za period nakon moratorijuma

Svi koji žele dodatna dva meseca zastoja u otplati kredita praktično ne moraju ništa da rade. Naime, ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja ne odbije ponudu, smatraće se da je ponudu prihvatio.

Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije je, gostujući na RTS-u, rekao da je zastoj u otplati kredita još jedna mera koja će pomoći privredi i građanima da se prebrodi period izazvan epidemijom koronavirusa.

Oni koji su izabrali zastoj u otplati kredita, nakon dva meseca će, kako je objasnio Vasić, imati tri opcije:

1) da se redovna kamata linearno rasporedi na ostatak duga, a da se vremenski period kredita produži za 60 dana
(na pr: rata stambenog kredita od 300 evra biće veća u proseku za oko 700 dinara)

2) da plate samo kamatu, a da se za 60 dana produži kredit.

3) da se plati sve odjednom.

Nakon dvomesečnog moratorijuma, sledeća rata kredita koja će građanima i kompanijama stići na naplatu, praktično je oktobarska.

Odbijanje moratorijuma

Kao i prilikom prethodnog, tromesečnog moratorijuma, zastoj će se automatski odobravati svim dužnicima. Korisnici kredita koji ne žele da prihvate novi moratorijum treba da odbiju ponudu banke i produže sa redovnim mesečnim ratama i posle 1. avgusta.

Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, telefonom ili u poslovnim prostorijama banke.

Takođe, može da odustane od primene moratorijuma i tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.

Izvori: RTS, Blic
FotografijaMarko Nikolajević za Penzin

Podsećamo na vesti u vezi sa prethodnim moratorijumom: