Nakon moratorijuma, duple kamate

Nakon moratorijuma na otplatu kredita i dozvoljeno prekoračenje, pojedini dužnici će morati da plaćaju duple kamate tokom leta 2020.

Narodna banka Srbije donela je odluku o moratorijumu na otplatu svih rata na najmanje 90 dana koja je stupila na snagu 18. marta. Sam moratorijum počeo je da se primenjuje 31. marta 2020.

Dužnici su imali rok od 10 dana da moratorijum na otplatu kredita odbiju. Ko nije odbio, smatra se da je ponudu prihvatio tog desetog dana.

Tokom važenja moratorijuma, banke nisu naplaćivale ni kamate na dozvoljeno prekoračenje.

Duple kamate tokom leta 2020.

Ukupna redovna kamata koja je obračunata tokom moratorijuma, biće ravnomerno raspoređena na broj meseci trajanja moratorijuma i naplaćena, uz redovne mesečne obračune kamate, poslednjeg dana u mesecu.

Pauzirane naknade za dozvoljeno prekoračenje biće naplaćene u naredna tri meseca. Martovska će biti skinuta 30. juna, zajedno sa junskom, aprilska i julska od 31. jula, majska i avgustovska 31. avgusta.

Tako će, oni koji budu u „minusu“ i tokom juna, jula i avgusta, plaćati dvostruke kamate za dozvoljeno prekoračenje, jer će im se pridodati kamate od marta, aprila i maja.

„Ako su građani tokom moratorijuma koristili dozvoljeni minus, oni će kamatu na taj novac platiti odloženo“, kažu za Novosti u Udruženju banaka Srbije.

„Kamatu za minus u martu platiće krajem juna, za april krajem jula, a za maj krajem avgusta. Ako dozvoljeni minus nisu koristili, nemaju nikakvih obaveza. Ukoliko takvu obavezu imaju i ona im dospeva u navedenim mesecima, dobro je da razmisle da li će i u tim mesecima koristiti dozvoljeni minus, ili to previše opterećuje njihove račune.“

Srbija u dozvoljenom minusu

Prosečan iznos dozvoljenog prekoračenja u Srbiji je oko 47.000 dinara. U nedozvoljeni minus je otišlo oko 250.000 tekućih računa.

Dozvoljeni minus je tradicionalno omiljena kreditna varijanta građana Srbije. Razlog tome je možda taj jer je dozvoljeni minus lako dostupan, a procedura odobrenja je jednostavna i brza.

To je, međutim, i jedan od najskupljih bankarskih proizvoda. Pri kraju 2019. godine, kamata na dozvoljeni minus u proseku je iznosila 28,22 odsto, a na nedozvoljeni 33,74 odsto.

Procenjuje se da u Srbiji ima 7,5 miliona tekućih računa koje je otvorilo pet miliona građana, kao i da je isto toliko i dozvoljenih mesečnih prekoračenja. Veliki broj građana koristi dozvoljeni minus u punom iznosu i plaća kamatu na ukupan iznos.

Stručnjaci savetuju da je isplativije podići gotovinski, ili refinansirajući zajam. Oni imaju znatno pogodnije kamate od dozvoljenog prekoračenja. „Minus“ je definitivno najskuplja varijanta.

Izvor: Novosti
Fotografija: Penzin

DOPUNA 27.6.2020:

Nakon moratorijuma usled epidemije koronavirusa, rate za otplate kredita će biti uvećane. Moguć je dogovor sa bankama. U zavisnosti od dogovora sa bankom, moguće je i produženje olakšica otplate.