Još uvek razlike u platama žena i muškaraca

U Srbiji još uvek postoje značajne razlike u platama žena i muškaraca. Ne teši činjenica da je tako i širom Evropske unije.

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije ukazala je da je taj problem još više produbljen tokom krize izazvane kovidom 19

„Uprkos odredbama Direktive 2006/54 / EZ, nejednakost u platama je i dalje prisutna“, navodi se u saopštenju Saveza samostalnih sindikata Srbije. Pandemija je, naglašava se, ogolila i jasno pokazala istorijsko i kulturno potcenjivanje posla kojim se pretežno bave žene, poput zdravstva i nege.

Dodaje se da je zato Sekcija žena, uoči Međunarodnog dana žena pozvala sva socijalnoodgovorna društva da obezbede i podstiču jednakost tretmana i mogućnosti žena i muškaraca u svim oblastima. U ovo spadaju i učešće na tržištu rada, uslove rada, zapošljavanja i napredovanja u karijeri.

Sekcija žena SSSS podseća da svi imaju pravo na jednaku platu za rad jednake vrednosti. Ovo je priznato i Konvencijom o jednakim primanjima Međunarodne organizacije rada iz 1951. godine.

Jačanje primene principa jednake zarade dodatnim merama posebno je važno. Na taj način se osigurava da napredak postignut u rešavanju problema razlike u platama žena i muškaraca ne bude ugrožen.

Procena vrednosti rada mora biti oslobođena rodnih predrasuda. Pri tome se mora voditi računa da se ne previde ili potcene karakteristike i veštine povezane sa poslom koji pretežno obavljaju žene.

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije najavljuje da će u socijalnom dijalogu insistirati da se odredbe Evropske povelje koja tretira ova pitanja nađu u nacionalnom zakondavstvu.

Izvor: RTV

Podsećamo: