Početna Magazin Godine Zorica Tršić: Nezakonite revizije invalidskih penzija

Zorica Tršić: Nezakonite revizije invalidskih penzija

Zorica Tršić: Nezakonite revizije invalidskih penzija

O reviziji invalidskih penzija, o rešenjima koja su direktno suprotna zakonu, Ustavu i Konvenciji o ljudskim pravima, o zastrašivanjima ljudi koje treba da štite upravo oni koji ih napadaju…
Prenosimo tekst advokatice Zorice Tršić iz agencije Direkta

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Nezakonita revizija invalidskih penzija nije ispunila očekivanja inicijatora ove pljačke

Radi smirenja korisnika invalidskih penzija, treba reći da Direkcija više ne šalje nove spiskove korisnika, po kojima filijale PIO već dve godine organizuju lov na ljude, kako bi ih isporučili egzekutorima u Beograd radi ukidanja na zakonu zasnovanih penzija, određenih pravosnažnim rešenjima, što neretko ostavlja teške posledice po život i zdravlje najstarijih korisnika penzija.

Pozivi za kontrolni pregled, koji su spremljeni po starim spiskovima, jer se novi neće sastavljati, a koji još uvek stižu na adrese invalidskih penzionera, predstavljaju poslednje dokaze jedne besprizorne hajke na invalidske penzionere, koji su duboko zašli u sedmu deceniju života. Šta je drugo nego hajka, ako se korisnicima invalidske penzije sa navršenih 65 godina života šalje poziv za ocenu radne sposobnosti, ako se po sili zakona sa 65 godina ide u starosnu penziju. Ako to nije ucena i iznuda, neka iz Fonda PIO objasne šta je u pitanju.

U svakom slučaju, zakonski osnov za kontrolni pregled ne postoji, niti je Sektor za medicinsko veštačenje nadležan da pokreće ponavljanje postupka.

Dakle nije u pitanju kontrolni pregled, nego je u pitanju organizovana grupa, koja je izmakla svakoj upravnoj i društvenoj kontroli, a najpre kontroli sopstvene savesti i zdravog razuma i koja umesto primene zakona primenjuje prinudu, jer drži monopol nad ocenom radne sposobnosti.

Savet za korisnike koji su pravo na invalidsku penziju ostvarili po starom zakonu

Moj savet je da korisnici invalidskih penzija koji su ta prava ostvarili pre 09.04.2003. godine, po starom zakonu, ne treba da se odazivaju na pozive, jer time daju legitimitet zloupotrebama Fonda i dobrovoljno pristaju na šikaniranje. Naravno, svako mora sam da donese odluku da li će svoja prava da štiti u skladu sa zakonom ili će da popusti pred pritiscima Fonda, koji ima interes da sredstva namenjena za isplatu penzija, usmeri na račune za nenamensko trošenje.

Zato službena lica Fonda ubeđuju stranke da se ne treba žaliti na rešenja o ukidanju penzija, jer, navodno, u tom slučaju Fond može da traži povraćaj svih do sada isplaćenih penzija, što je notorna laž.

Možda se u ovom Fondu čuda, ipak desi čudo, pa da neko jednom preispita nalaze i veštake koji su radili u reviziji, kao i pravnike koji su donosili rešenja direktno suprotna zakonu, Ustavu i Konvenciji o ljudskim pravima. Zastrašivanje šire upravo oni koji žive u stalnom strahu od sopstvenih zloupotreba.

Revizija invalidskih penzija nije borba protiv zloupotreba

Revizija invalidskih penzija nije upravni postupak, niti borba protiv zloupotreba, već najobičnije džeparenje starih i siromašnih penzionera u visokohohštaplerskom stilu.

Lekari lično nude kontakte i brojeve telefona, kako bi „pomogli“ u pojedinim slučajevima. Klijent koji mi je to poverio, nije dobio broj mobilnog telefona veštaka, niti je znao ime i prezime, već broj centrale Fonda. Na moje pitanje, kako misli da dobije konkretnog veštaka ako mu ne zna ime i prezime, klijent mi je odgovorio da mu je veštak dao šifru.

Da bi se razumelo šifrovanje lekara veštaka, treba znati da su veštaci Fonda PIO jedini veštaci, čiji je identitet godinama bio službena tajna. Umesto imena i prezimena, na nalaz se stavlja šifra veštaka. Da li takav nalaz može da posluži kao verodostojan dokaz i pravni osnov za donošenje rešenja? Ali što sudskim veštacima nije moguće, veštacima Fonda jeste.

Imajući sve to na umu, proverila sam ko je lekar veštak koji je dao svoju tajnu šifru stranki na kontrolnom pregledu. Po otkrivanju identiteta, bilo je jasno da je dozvola za takvo postupanje došla sa najvišeg nivoa i da je Pravilnik o načinu rada organa veštačenja, zamenjen pravilom “šifre za cifre, a cifre u stranoj valuti“.

Nisu samo veštaci odgovorni

Bilo bi krajnje nepošteno fokusirati se samo na veštake, jer bez logističke podrške Sektora za ostvarivanje prava u Direkciji, nezakonita revizija invalidskih penzija ne bi mogla da traje neprekidno od 2005. godine do danas, a da se stalno javnost obmanjuje da se radi o prvi put preduzetim radnjama i postupcima.

Rešenje Upravnog suda je zaustavilo ponižavanje korisnika

Kako je Upravni sud, donošenjem rešenja o odlaganju izvršenja Fonda PIO, zaustavio ponižavanje korisnika i omogućio ponovno uspostavljanje prava na penziju i zdravstveno osiguranje, pravni eksperti Direkcije su se našli u nezavidnoj situaciji. Oni su bili ti koji su ubedili lekare veštake, pa verovatno i ministra Vulina, da slobodno sprovode nezakonitu reviziju, jer će Sektor za ostvarivanje prava da obezbedi pravni osnov.

Ako ikada dođe do preispitivanja stanja u Direkciji, a mora i to da se desi (upravo zahvaljujući ekspertima kao što su Momira Lalić i Miroslava Žugić) potpuno je opravdano da lekare veštake treba osloboditi od svake odgovornosti, iz prostog razloga što se zna ko svojim rešenjima daje legitimitet nezakonitim kontrolnim pregledima.

Fond PIO kao nova vrsta vlasti i kontrola suda

Kada je odgovornima u Direkciji postalo jasno da prevara nije donela one milione koje su Vulinu obećavali, Fond je radi sprečavanja mešanja Upravnog suda u rad Fonda, uveo sudsku kontrolu rešenja o odlaganju izvršenja koje donosi Upravni sud, a o čemu je filijalu Smederevo obavestila Miroslava Žugić, zamenica načelnice Sektora za ostvarivanje prava u Direkciji.

Fond PIO je time, definitivno, postao nadsudski organ i nova vrsta vlasti.

Poruka je jasna. Sud može da donese rešenje, ali Fond ne mora da ga izvrši ako „sudska kontrola Fonda“ nađe da je rešenje suda o privremenoj meri nezakonito.

Konkretan primer nepoštovanja odluka Upravnog suda

Pošto u „Službenom glasniku“ nije još objavljeno da je Fond preuzeo nadležnost „sudske kontrole“ akata Upravnog suda, iskoristila sam intermeco do „objavljivanja“ da direktorki Direkcije, Dragani Kalinović, pošaljem opomenu pred podnošenje zahteva za kažnjavanje rukovodioca organa ukoliko u roku od sedam dana Filijala Smederevo ponovo ne uspostavi pravo na invalidsku penziju korisniku u pitanju, a po rešenju Upravnog suda.

Moram da priznam da direktorka Fonda Dragana Kalinović nije čekala sedam dana, već je rešenje Upravnog suda odmah po prijemu opomene dostavljeno filijali Smederevo na izvršenje.

Iz rešenja se ne vidi da je uopšte vršena bilo kakva kontrola sudskog rešenja, a što bi predstavljalo otvoreno nepoštovanje i nepriznavanje sudskih akata Upravnog suda.

Šifra ili cifra?

Na osnovu toga, dopušteno je da nagađam da je „sudska kontrola“ šifra pod kojom je postupak zaključan sve dok se ne dogovori cifra. Ko cifre dogovara i ko ima šifru za izvršenje sudskog rešenja, mogu da odgovore ovlašćena službena lica koja obaveštavaju oštećene stranke da je Fond uveo sudsku kontrolu Upravnog suda.

Ako nije tako, prihvatiću i drugačije obrazloženje, s tim što mora da bude jasno i nedvosmisleno, kako bi ga razumele i neuke stranke, a ne samo oni koji drže ključ od šifre.

Nereagovanje je svesna podrška zloupotrebi

Pritom mislim na objašnjenje koje Momira Lalić treba da da Direktoru Direkcije, u čije ime i za čiji račun, ugrožava ugled Direkcije i Direktora, nemešajući se u svoj posao, čime jasno i svesno pruža zaštitu vršiocima zloupotreba. Ovo je samo jedan od mnogih slučajeva za koje Momira Lalić zna, a ništa ne preduzima.

Ukoliko Momira Lalić ne vrši svoju dužnost, zato što zna da neće biti novčano kažnjena ona, već Direktor Direkcije, onda je to potpuno razumljivo, jer se u Direkciji sve gleda kroz finansijske efekte, naročito lične.

Ukoliko kao načelnik Momira Lalić, nije znala da je uveden nadzor nad zakonitošću akata Upravnog suda, onda treba da pita zamenika načelnika Miroslavu Žugić i načelnika filijale Smederevo, Jovicu Kneževića, ako uopšte ima smelosti da im postavi takvo pitanje iz razumljivih, ličnih i zajedničkih razloga.

adv. Zorica Tršić

Tekstovi advokatice Zorice Tršić iz Agencije Direkta koji su objavljeni na portalu Penzin.rs: