Magazin Godine Moja Penzija Penzije Srbija

Novine u sporu povodom revizije invalidskih penzija

Prenosimo tekst Zorice Tršić o medijskoj kampanji protiv invalidskih penzionera, koju su organizovali Fond PIO i nadležni ministar Aleksandar Vulin.

Tradicija u manipulisanju invalidskim osiguranjem

U iščekivanju rešenja, koje će Direkcija Fonda PIO doneti u izvršenju presude Upravnog suda povodom revizije invalidskih penzija, prosto je nužno podsetiti se na medijsku kampanju protiv invalidskih penzionera, koju su organizovali Fond PIO i nadležni Ministar Aleksandar Vulin. Fond PIO inače ima bogato iskustvo u manipulisanju invalidskim osiguranjem, obzirom da od 2001. godine, u pravilnim vremenskim intervalima od četiri-pet godina, priprema i montira navodne afere invalidskih penzija. Sve afere Fonda počinju u medijima kao afere veka, a okončavaju se oslobađajućim presudama na osnovu kojih Fond PIO isplaćuje basnoslovne naknade šteta lažno optuženim lekarima i oštećenim penzionerima, naravno uz zakonsku zateznu kamatu.

Obzirom da niko do sada nije snosio odgovornost za montiranje afera i obezbeđivanje lažnih dokaza u Sektoru za veštačenje, pretpostavlja se da Fond u aferama ostvaruje sigurnu dobit. Obzirom da se u Direkciji obezbeđuju lažni dokazi i da organima krivičnog gonjenja stručnu pomoć pruža upravo Direkcija Fonda, to je u ovoj oblasti stečeno veliko iskustvo na osnovu koga je donet zaključak da je prestala potreba za aferama i saradnjom sa krivičnim organima, obzirom da se nezakonitom revizijom invalidskih penzija, mogu postići isti finansijski efekti.

Pljačka pod radnim nazivom “Revizija invalidskih penzija”

Stoga je Fond PIO pristupio racionalizaciji i pokretanju skraćenog postupka pljačke pod radnim naslovom revizija invalidskih penzija, kako bi se ceo postupak držao pod kontrolom i u okviru kuće. Međutim i ovaj skraćeni postupak doživeo je krah, zajedno sa pravničkom strukom koja je pala na kolena pred organima veštačenja. Diplomirani pravnici Fonda, javno su se odrekli primene zakona i umesto toga prihvatili kao punovažan osnov za donošenje rešenja o ukidanju invalidskih penzija, uslužne nalaze fingiranih Komisija za utvrđivanje promena, donetih po proteku zakonskih rokova.

Moralni i stručni pad zaposlenih u Sektoru za ostvarivanje prava na području celog RFPIO Srbije traje od 2005. godine i, sa poslednjom revizijom invalidskih penzija, može se zaključiti da je nezaustavljiv, obzirom da se Ministarstvo rada i socijalne politike u potpunosti saglasilo sa sprovođenjem otvorenih zloupotreba u invalidskom osiguranju, čime se odreklo svoje zakonom poverene funkcije nadzora nad zakonitošću rada i akata Fonda.

Spasonosna nezavisnost i samostalnost Upravnog suda

Penzionerima je stoga, ostao samo Upravni sud. Uprkos medijskoj kampanji Fonda i nadležnog Ministra, kojom je vršen otvoren pritisak na javnost i na pravosuđe, Upravni sud je donošenjem rešenja za odlaganje izvršenja upravnih akata Fonda PIO, pokazao ne samo svoju nezavisnost i samostalnost u odlučivanju, već i razumevanje stanja u društvu, zahvaćenom krizom i propadanjem najsiromašnijeg sloja građana.

Invalidski penzioneri uglavnom imaju minimalne penzije, u iznosu od oko 13.000 dinara. Sa tim prihodom, najčešće izdržavaju i bračnog druga, koji je preko korisnika penzije zdravstveno osiguran, sve češće i punoletne, a nezaposlene članove porodice, izmiruju obaveze za struju, vodu, komunalije, poreze, kredite i već godinama se nalaze na egzistencijalnom minimumu. Nezakonitom akcijom Fonda PIO dovedeni su u opasnost da bez svoje krivice prestanu da izmiruju obaveze i postanu beskućnici, uz naravno prateće zdravstvene poteškoće i to u situaciji kad im je nezakonito uskraćeno pravo na zdravstveno osiguranje, kao što je članovima porodice u slučaju njihove smrti uskraćeno pravo na pogrebne troškove.

Iako je odlaganje izvršenja rešenja u suštini privremena mera, rešenja Upravnog suda donošena u hitnom postupku u roku od pet dana, bila su jedina slamka spasa za koju su se hvatali invalidski penzioneri, oštećeni, osramoćeni i odbačeni od institucije, koja je osnovana upravo sredstvima njihovih doprinosa. Upravni sud je imao ulogu jedinog vatrogasca, koji kofama vode pokušava da gasi veliki požar u kome strada 300.000 invalidskih penzionera, dok je stručna javnost ostala gluva i nema na očiglednu pljačku najsiromašnijeg sloja građana, i na lišavanje prava na besplatno lečenje verifikovanih bolesnika, koji su tokom radnog veka, svoje doprinose ulagali u Fond PIO, kao u imovinu, koju će koristiti za slučaj bolesti i starosti.

Osnovna velika i osnovna mala ljudska prava

Potpuno je razumljivo da se stručna javnost ne bavi sićom od 13.000 dinara mesečno, iako je burno protestvovala kad je država stavljala ruku u džep korisnika visokih i maksimalnih iznosa penzija, na osnovu čega je poslata poruka da postoje osnovna velika i osnovna mala ljudska prava od kojih se brane isključivo ona prva. Ministar je bio vrlo određen u svojoj kampanji, naglašavajući da su u Fondu godinama ranije vršene zloupotrebe, a kako se zloupotrebe, daleko bilo, više ne vrše u Fondu, to je krajnje vreme da se ova organizacija oslobodi ostataka prošlosti tj. invalidskih penzionera.

Ministar je bio eksplicitan u svojoj izjavi datoj medijima: “Hoćemo da stvar isteramo do kraja, sve mora biti završeno u skladu sa zakonom i moramo da skinemo veliki teret sa invalidskih penzionera da ne bi dozvolili da ih stalno neko gleda popreko i sumnja da su lažni. Ovim postupkom i velikim radom zaposlenih u Fondu PIO mi taj problem konačno rešavamo.”

Toliko je ova izjava bila “ubedljiva i primerena” stanju u Ministarstvu i Fondu PIO, da bi pitanja stečenih prava, pretpostavke nevinosti, zastarelosti krivičnog gonjenja, zabrane retroaktivnog važenja zakona bila potpuno neprimerena, te stoga nisu ni postavljena. Posle donetih presuda Upravnog suda, stvar se očigledno neće isterati do kraja na način, kako je to Ministar zamislio, ali će se završiti u skladu sa zakonom, osim ako zakon ne ispunjava očekivanja Ministra, pa se naloži i revizija zakona. Ako je moguća revizija stečenih prava priznatih pravosnažnim rešenjima, onda je moguća i revizija zakona i sudskih presuda.

Nepoštovanje najvišeg suda u upravnoj oblasti

Fond PIO je i pre podrške Ministra Vulina, bio hermetički zatvorena, od korisnika otuđena i u Evropi jedina organizacija za socijalno osiguranje koja ne poštuje najviši sud u upravnoj oblasti. To se jasno vidi po rešenjima Direkcije u izvršenju presuda, čijom izrekom se žalba formalno uvažava, a faktički u obrazloženju rešenja daje nalog prvostepenim organima da postupaju suprotno primedbama iz presuda. Time se oštećeni penzioneri vrte u začaranom krugu, jer ih birokratija Fonda PIO materijalno, fizički i psihički iscrpljuje, kako bi odustali od opravdanih i osnovanih zahteva i kako bi se sredstva namenjena za isplatu zakonskih penzija preusmerila na nenamenska trošenja i nagrade ovlašćenim službenim licima za istrajnost u ugrožavanju imovine i života invalidskih penzionera.

Pravi je čas da se u praksi transparentno isprati način na koji će Fond PIO postupati u izvršenju sudskih presuda, kojima su okončani upravni sporovi povodom revizije invalidskih penzija. Ovim su stvoreni uslovi da se postupanje Fonda oceni u poređenju sa ustavnim i administrativnim tradicijama država članica EU, obzirom da su osnovna prava deo opštih pravnih načela, koja imaju obavezujući karakter. Osim značaja za ugroženu i marginalizovanu kategoriju invalidskih penzionera, problem će se još više aktuelizovati usvajanjem akcionih planova za poglavlja 23 i 24, koja su otvorena u Briselu.

Ukidanje penzija pritiskom na dugme

Ukoliko se na osnovu presuda Upravnog suda, rešenja Direkcije u izvršenju presude i rešenja prvostepenih organa u izvršenju rešenja Direkcije, ustanovi da nalog odlazećeg Ministra ima veću pravnu snagu od presude Upravnog suda, onda bi se problem racionalizacije radnih mesta u Direkciji Fonda PIO, mogao rešavati jednostavnim ukidanjem Sektora za ostvarivanje prava na području celog Fonda, jer bi se lako izvršila identifikacija radnih mesta bez kojih se može. Ako je po nalogu Ministra, a bez ocene zakonskih uslova, Sektor za ostvarivanje prava Fonda doneo na hiljade nezakonitih rešenja o obustavi isplate penzija i pored pravosnažnih rešenja o stečenim pravima korisnika invalidskih penzija, onda će na isti način izigrati i presude i Upravni sud.

Negiranjem zakona i ignorisanjem suda, a zahvaljujući novim tehnologijama, otvara se mogućnost da se, pritiskom na dugme, ukinu penzije određenom broju korisnika i da se istim takvim pritiskom na dugme odštampaju rešenja, koja će se dostaviti na adrese korisnika kao konačna i bez pouke o pravnom leku, nakon čega bi usledio automatski transfer sredstava namenjenih za isplatu umesto na račune korisnike na račune za pametnije namene. Za tako jednostavan posao dovoljan je program ERC-a i služba pisarnice, čime bi se oslobodile poslovne prostorije filijala za otvaranje narodnih kuhinja i to ne samo za penzionere, kojima su oduzete penzije u ovoj reviziji, već za sve korisnike penzija, kojima su u trajnim aktivnostima Direkcije Fonda, oduzimane trećine, polovine ili cele penzije bez zakonskog osnova.

Stručna pomoć advokata kao jedini način borbe

Imajući u vidu velike mogućnosti Direkcije Fonda za sprovođenje otvorenih manipulacija, lista mogućnosti u kojima se otima kora suvog hleba od penzionera još dugo neće biti iscrpljena, pa je advokatura postala jedina profesija koja je silom prilika počela da se bavi istraživačkim radom u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, preuzimajući spontano funkciju nadzora nad zakonitošću rada i akata Fonda, koja slučajno po Zakonu o PIO, pripada baš Ministarstvu rada i socijalne zaštite.

Stoga se ovim putem upućuje molba odlazećem Ministru da se pre odlaska na novu funkciju, putem medija obrati na isti način, kao što je učinio prilikom uvođenja retroaktivne primene čl. 96. st. 1. Zakona o PIO i obavesti javnost da je dao saglasnost da se dosadašnja praksa fingiranih veštačenja i lažnih nalaza veštaka u reviziji, zameni striktnom primenom zakonskih odredaba i pravila postupka, poštovanjem Upravnog suda i izvršavanjem sudskih presuda. Ubeđena sam da bi to bio mali napor za Ministra, ali veliki korak u situaciji, kad su poglavlja 23 i 24 konačno otvorena.

Adv. Zorica Tršić


Može vas zanimati i drugi tekst adv. Zorice Tršić objavljen na portalu Penzin: Penzionere ubijaju, zar ne?


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

2 Comments

Click here to post a comment
 • U invalidsku za 5.000 evra
  E.V.N | 26. jul 2010. 12:41 > 20:27 | Komentara: 9
  Policija uhapsila 11 osoba zbog sumnji da su počinili malverzacije sa penzijama. Uz lažnu dokumentaciju i mito mnogi postali “invalidi”

  Zgrada fonda PIO u Novom Sadu
  Zgrada fonda PIO u Novom Sadu
  SRODNE VESTI
  Iz
  Iz “Rezača” i “Skenera” niko ni optužen!
  Hapse i inspektori u civilu
  Hapse i inspektori u civilu
  Pretučen “žestoki momak”

  Dve osobe uhapšene u Peći zbog terorizma

  Iračanin uhapšen zbog tragova eksploziva na odeći, ali nije optužen za terorizam

  U NASTAVKU akcije na suzbijanju korupcije službenici Uprave kriminalističke policije MUP Srbije i PU Sombor, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su u ponedeljak 11 osoba osumnjičenih za malverzacije sa invalidskim penzijama.

  Među njima je i dr Rade Perić (61) iz Novog Sada, lekar specijalista, zaposlen u drugostepenom organu veštačenja za invalidske komisije Pokrajinskog fonda PIO. Policija saopštava da je, prema do sada prikupljenim podacima, desetak osoba uspelo ili pokušalo da za iznos od tri do pet hiljada evra postane penzioner.

  Hapšenje je usledilo posle višemesečne istrage, a osumnjičeni su privedeni na teritoriji Sombora, Novog Sada, Beograda, Kule i Odžaka. Iza rešetaka je, pored dr Perića, i Momčilo Spasić (65) iz Kule, osumnjičen da je bio posrednik u primopredaji novca i sačinjavanju lažne medicinske dokumentacije. On je, kako se sumnja, takođe, neosnovano ostvario pravo na invalidsku penziju.

  Uhapšena je i Vesna Tomašević (43) iz Crvenke, za koju se sumnja da je bila posrednik u primopredaji novca i pravljenju lažne medicinske dokumentacije, kao i Gizela Šovš (53) administrativni radnik RF PIO, filijala Sombor.

  Tokom ove akcije privedeni su i dr Radoš Milanović (52) iz Sombora, lekar specijalista neuropsihijatrije, zaposlen u somborskoj Opštoj bolnici, kao i četvorica “invalidskih penzionera”, koji su neosnovano ostvarili takvu penziju – Somborac Branislav Lazić (59), Jovan Stojković (48) iz Odžaka, Nenad Cvetković (49) iz Odžaka i Ferenc Papaček (56) iz Kule.

  Iza rešetaka su se našle još dve osobe koje su podnele zahteve za invalidsku penziju i to Nada Lančuški (50) iz Kule i Beograđanka Bogdana Knežević (56). Svih 11 uhapšenih se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i primanje ili davanje mita.

  Policija u saopštenju navodi da je osumnjičeni dr Perić, kao drugostepeni organ veštačenja invalidske komisije Pokrajinskog fonda PIO u Novom Sadu, od 2007. do 2010. godine, organizovao sa Spasićem, Vesnom Tomašević, Gizelom Šovš i dr Milanovićem, donošenje nalaza lekara veštaka o potpunom gubitku radne sposobnosti za sedam osoba. Na taj način oni su neosnovano ostvarili pravo na dobijanje invalidskih penzija.

  Ističe se da su ove osobe od budućih “penzionera” zahtevali i primali iznos od tri do pet hiljada evra. Na ovaj način pribavili su korist za sebe u ukupnom iznosu veću od 25.000 evra. Isplatama invalidskih penzija za ovih sedam osoba oštetili su budžet Srbije za iznos veći od tri i po miliona dinara.

  NEDOSTUPAN

  KRIVIČNOM prijavom, pored ovih 11 imena, biće obuhvaćen i Predrag Babić (58) iz Vrbasa. Za njega se sumnja da je, takođe, neosnovano ostvario pravo na invalidsku penziju, ali on trenutno nije dostupan policiji.

  Z. USKOKOVINIKO NIJE OSUĐEN SVI PUŠTENI

 • RF PIO je državna institucija koja troši najviše novca iz budžeta Republike Srbije. Zaštićena je prvenstveno od Vlade Republike Srbije, zatim od nadležnog ministarstva za rad, ali nažalost od pravosuđa i Ustavnog suda Srbije. Postoji priča ( a ja u nju verujem ) da se novac iz budžeta preko RF PIO preliva vladajućim strankama, otprilike oko 10%, a to je na godišnjem nivou oko 100 milijardi dinara. Kako? na ime nepostojećih penzionera.
  RF PIO ništa ne radi zakonito. Sve je podređeno pljački penzionera, invalida a i drugih struktura. Oni sebi nezakonito povećaju plate 30% i nikom ništa. Daju svojim zaposlenim bezkamatne kredite za kupovinu stanova. Ali druge kojekakve benificije koje su sve nezakonite.
  Finansijski direktor RF PIO je isti čovek od osnivanja RF PIO od 1992. godine. Čelni čovek za finansije i finansijsko poslovanje RF PIO odgovarju svim do sada vladajućim strukturama u državi Srbiji. Za penzionere je to – sjaše murta, pa uzjaše novi murta.
  Verovali ili ne, milion penzionera Srbije nemaju zakonska rešenja o penzionisanju. Odnosno, svi penzionisani do 2003. godine, primaju penzije po zatečenom iznosu a ne po rešenju. Isto tako vojni penzioneri od 01.01.2008. godine, ne primaju penzije po rešenjima o penzionisanju, jer su stravljena van snage, već po nekom samo njima utvrđenom načinu – nominalnom iznosu.
  Upravni sud je tigar od papira. Doneo je do kraja 2014. godine, 6.000 izvršnih presuda da RF PIO uskladi penzije vojnim penzionerima za 11,06% od 01.01.2008. godine. RF PIO neće da sprovede presude, a Upravni sud nesme ništa protiv njih da preduzme.
  Srpsko pravosuđe ne sme svojim presudama da natera RF PIO da radi zakonito, naprotiv, uvek je na usluzi RF PIO kada penzioneri vode spor sa njim. Pesude donose onako kako im naredi RF PIO, a iza njih stoji minisatrstvo i Vlada.
  Ustavni sud je pokazao pravo lice kada je doneo Rešenje da neće da ocenjuje ustavnost Vučićevog zakona o smanjenju penzija. Ali nije smeo da propusti i posebno je naglasio da RF PIO ne treba da donosi rešenja penzionerima o smanjenju penzija i tako ih spreči da traže svoje zakinuto građansko pravo.
  Pa sada vidite dokle smo otišli u bezakonje i pljački građana ( penzionera, invalida i dr. ) od strane RF PIO koji je zaštićen od strane svih relevantnih institucija u državi Srbiji.

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija