Početna Magazin Godine Filijale PIO – Iz birokratske organizacije u servis penzionera

Filijale PIO – Iz birokratske organizacije u servis penzionera

Filijale PIO – Iz birokratske organizacije u servis penzionera

Zoricu Tršić, advokaticu iz agencije Direkta, čitaoci Penzina već poznaju po popularnom tekstu „Penzionere ubijaju, zar ne?„. U svom novom tekstu ona komentariše rad u različitim filijalama PIO fonda širom Srbije, ukazujući na pozitivne i negativne primere. Taj tekst, sa sajta Direkte, Penzin prenosi u celosti…

Iz birokratske organizacije u servis penzionera

Kao penzioner i kao advokat, godinama prisutna u dešavanjima u filijali Smederevo, neminovno sam primetila novine u organizaciji rada i postupanju sa strankama koje su se desile po promeni Direktora filijale.

Nedopustivo ponašanje službenika u jednoj filijali Fonda od 2005. godine

Nov način rada, uveden odmah po postavljenju novog Direktora, mogao bi se smatrati standardom i ne bi zasluživao posebnu pažnju da građani Smedereva, od 2005. godine, nisu bili izloženi šikaniranju službenih lica ove filijale i to upravo onih koji su dužni da blagovremeno i zakonito odlučuju o njihovim pravima. Šikaniranje se odnosilo, ne samo na otvoreno kršenje zakona i poništavanje rešenja bez zakonskog osnova, već se manifestovalo u najogoljenijem vidu kroz osiono i necivilizovano ponašanje službenih lica, ovlašćenih za vođenje upravnog postupka, posebno nedodirljivih kontrolora udobno smeštenih u glavnoj zgradi filijale, sa sve plaćenim obezbeđenjem ispred kancelarija. U tim slučajevima, obezbeđenje je bilo potrebnije strankama nego zaposlenima, s obzirom da su njihova prava bila ugrožena nezakonitim radom filijale, a oni kao ličnosti obespravljeni i poniženi.

Svetli primeri uvek postoje

Pritom, nepravedno bi bilo ne istaći službu pisarnice i isplate penzija i dela matične evidencije, čiji su referenti smatrani radnicima ne drugog, nego petog i šestog reda, a koji su svojim radom, kulturom u ophođenju sa strankama i predusretljivošću, pokazali visok stepen razumevanja za nezadovoljstvo korisnika. Oni su bili jedina oaza u kojoj su sačuvana striktna primena Uredbe o kancelarijskom poslovanju i princip pomoći neukoj stranci, koji su odavno odbačeni od diplomiranih pravnika filijale Smederevo po „koordinatama“ Gordane Tice, koordinatora Direkcije, inače zaslužne za gubljenje svih sporova filijale Smederevo. Da bi se pojasnila situacija u ovoj filijali, mora se naglasiti da su službe filijale smeštene u odvojenim poslovnim zgradama i zakupljenim prostorima, što svakako predstavlja problem pisarnici i isplatnoj službi, ali mnogo veći korisnicima penzija, koji su uveliko zašli u sedmu i osmu deceniju života. Ovo je prilika da zaposlene u pomenutim službama pisarnici, isplatnoj službi i delu matične evidencije smeštene u tzv. sporednoj zgradi javno pohvalim, za profesionalnost i izuzetno kulturno ophođenje i poštovanje ličnosti penzionera jer su bili svesni ne samo prostornih problema, već pre svega fizičkog napora, koji su korisnici ulagali da do njih dođu.

Ko je novi Direktor filijale Smederevo?

Iz takve sredine, u kojoj se korisnik poštuje, a zaposleni primenjuju principe dobre uprave i lepog ponašanja, dolazi i novi direktor Filijale Smederevo, Milan Perić. Jedina „mana“ novog Direktora je što ga građani Smedereva izuzetno dobro poznaju i cene, ali samo kao vrhunskog sportistu i karate reprezentativca, a malo njih zna da je ceo dosadašnji radni vek proveo u filijali Smederevo, radeći svoj posao besprekorno i da na njegov rad, ni kolege ni stranke, nikada nisu imali zamerke. Njegova profesija i napredovanje u karijeri, iako potpuno zasluženo, u senci su njegovih sportskih uspeha, te stoga nije na odmet da penzioneri Smedereva saznaju da su dobili radnog Direktora, koji neće bežati od stranaka zato što znaju više i bolje od njega, kao što je to bio slučaj svih prethodnih godina.

Kakav Direktor, takva filijala

Nakon 15 godina, građani Smedereva su po prvi put, poput filijale Leskovac, dobili Direktora filijale, kome je prvo zaposlenje bilo u filijali PIO Smederevo i koji je znanje i iskustvo iz penzijskog i invalidskog osiguranja sticao u srcu ove oblasti – matičnoj evidenciji i koji je sve ove godine bio u neposrednom kontaktu sa osiguranicima, poslodavcima i korisnicima penzija. Iz tog razloga odlično poznaje potrebe ovih kategorija stanovništva, ali istovremeno i ljudske resurse filijale kojom upravlja, što je već u startu dobar osnov za podizanje filijale sa dna na koji je dospela u poslednjih 10 godina. Zbog čega spominjem filijalu Leskovac? Nepisano pravilo je da kakav je direktor, takva je i filijala, što se na filijali Smederevo više puta potvrdilo u negativnom, a na filijali Leskovac godinama potvrđuje u pozitivnom kontekstu.

Politika u svemu

Filijala Smederevo, tj. njeni korisnici, imali su tu nesreću da im direktore, od 2002. godine, postavljaju političke partije pri čemu je doskorašnji Direktor kao nastavnik po vokaciji, bio diplomac bez zaposlenja, a koji je uhlebljenje našao preko PUPS-a i to posle osmogodišnje škole i tržišta rada, dospeo pravo u fotelju Direktora filijale. Time se ne nanosi šteta samo korisnicima, već sistemu, jer zaposleni koji odlučuju o pravima iz PIO, znaju da su lišeni svake kontrole i nadzora, pa zbog takvog njihovog rada, Fond PIO sada po pravosnažnim presudama penzionerima Smedereva, isplaćuje milionske iznose šteta i sudske troškove.

Još jedna filijala za primer

Sa druge strane, na čelu filijale Leskovac, skoro ili više od dve decenije, nalazi se direktor Marina Manojlović, koja je svojim poznavanjem penzijskog i invalidskog osiguranja, organizacijom i ophođenjem sa strankama trajno obeležila rad ove filijale i izgradila svest kolektiva o poštovanju prava i stranaka kao osnovnom principu. Činjenica je da mi kao punomoćniku-advokatu u profesionalnom smislu više odgovaraju filijale kao što su Smederevo i Beograd, jer svojim nepravilnim i nezakonitim radom mogu da obezbede trajni posao stotini advokata, ali kao bivšem radniku Fonda PIO i korisniku penzije, moram da priznam da mi imponuje postojanje jedne takve filijale, kao što je filijala Leskovac, a posebno što filijalom upravlja žena, kojoj po znanju i sposobnostima dolikuje da bude Direktor na zadovoljstvo kolega, korisnika i osiguranika Leskovca.

Visoki standardi novog Direktora filijale Smederevo

Novi Direktor filijale Smederevo, Milan Perić nije mogao da uči posao od svojih prethodnika, jer oni posao nisu ni znali ni radili, ali budući da je on svoj prethodni posao odlično poznavao i odlično radio, imao je dovoljno mudrosti da uoči njihove profesionalne propuste i greške. Imajući u vidu da odlično poznaje navike i mogućnosti ljudskih resursa filijale, ne treba sumnjati da će postaviti visoke standarde u pružanju usluga korisnicima.

Nova organizaciona šema u korist smederevskih penzionera

Već je prvi potez novog rukovodioca pokazao, da se naizgled nerešiv decenijski problem pristupa isplatnoj službi na trećem spratu, može rešiti za jedan dan i to bez materijalnih ulaganja. Umesto svakodnevnog iscrpljujućeg planinarenja penzionera na treći sprat, Direktor je novom organizacionom šemom, otvaranjem posebnog šaltera za isplatnu službu u prizemlju glavne zgrade, nadamo se zauvek prekratio Sizifove muke korisnika penzija.

Još jednom se potvrđuje neminovnost da Direktor bilo koje filijale PIO mora da potiče upravo iz filijale kako bi razumeo problematiku i potrebe penzionera, ali i da ima ličnu inicijativu. To se onda prenosi na sve ostale zaposlene. Zaboravlja se koja je glavna uloga svih filijala PIO Fonda, a to je da budu servis penzionera, a ne poligoni za maltretiranja i nezakonska postupanja.