Žene zaposlene u javnom sektoru koje budu morale u penziju neće plaćati penale

Zaposlenim ženama u državnoj upravi koje će morati u penziju po sili zakona neće biti trajno umanjen iznos na čeku. Sindikalci prete Ustavnim sudom zbog diskriminatorskih odluka Vlade.

Žene, koje će po sili Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru morati posle 12. oktobra da napuste posao s navršenih 60,6 godina starosti, neće biti kažnjene trajnim plaćanjem penala. Penzije im neće biti trajno umanjene za 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih 60,6 meseci u 2015. godini.

Pošto će se ovaj zakon, koji je donelo Ministarstvo za državnu upravu kako bi se država oslobodila viška zaposlenih, primenjivati do 2018, žene koje budu sticale uslov za punu starosnu penziju ne moraju da brinu da će im na bilo koji način penzije biti umanjene. Iznos na njihovom čeku zavisiće isključivo od godina radnog staža i uplaćenih doprinosa.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

To su Politici potvrdili u Ministarstvu za državnu upravu, gde kažu da član 20. stav 1 Zakona o maksimalnom broju zaposlenih jasno kaže da nema plaćanja nikakvih penala budući da se ovaj član ne odnosi na prevremenu starosnu penziju koju propisuje Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Zakon se odnosi na prestanak radnog odnosa kada se ispune uslovi koji su propisani za odlazak u starosnu penziju i to za vreme primene ovog zakona, dakle do 31. decembra 2018. godine.

U ovom ministarstvu podsećaju da pravo na starosnu penziju stiču i muškarci i žene sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža, odnosno kad navrše 45 godina staža osiguranja. Izuzetno, žene koje navrše najmanje 15 godina staža osiguranja, stiču pravo na starosnu penziju kada navrše, u 2015. godini, 60,6 meseci života.

Prevremena starosna penzija se, u 2015. godini, stiče sa 40 godina staža i najmanje 55 godina života (muškarci), odnosno 36,4 godina staža i najmanje 54,4 godine za žene.

Mirjana Mirkov, jedna od bivših dugogodišnjih direktora u PIO fondu, pojašnjava za novinarki Politike Jasni Petrović-Stojanović, da je novi zakon u potpunoj suprotnosti sa Zakonom o radu koji jasno propisuje da se radi do 65. godine, ali da nije u koliziji sa Zakonom o PIO.

Zakon o PIO predviđa da žena ima pravo, ali ne i obavezu, da ode u penziju sa 60,6 meseci. Ali, neće biti kažnjena s 20 odsto odbitka od penzije ako napusti posao sa 60,6 godina, jer je poslodavac tako predvideo“, objašnjava Mirkova i dodaje da je cela stvar za Ustavni sud.

S njom se slaže i Ranka Savić, predsednik Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata Srbije, koja je već poslala zahtev Ministarstvu za državnu upravu da se ovakav diskriminatorski zakon povuče i proglasi nevažećim.

Vlada, koja sve vreme zagovara politiku Evropske unije, sada eksplicitno krši sve evropske propise, kao i prava Međunarodne organizacije rada. Niko u Evropi ne poznaje ovakve propise, gde samo žene iz državne uprave moraju u penziju pre nego što im to zakon nalaže“, kaže Savićeva.

Indikativno je da niko ne pominje muškarce, jer su prosveta, zdravstvo, policija s puno zaposlenih žena.

Pripremili smo i pismo Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti ovakve odluke i sigurni smo da će taj sud presuditi u korist zaposlenih u državnoj upravi“, kaže ona i dodaje da će ga sudu uputiti samo ukoliko posle 12. oktobra, kada novi zakon treba da počne da se primenjuje, stvarno i zaživi u praksi.

Savićeva pita i odakle pravo vladi da pooštrava uslove za penziju kada hoće da smanji broj penzionera, a onda taj broj od 1,7 miliona povećava donošenjem zakona po kom službenice moraju preko noći da se penzionišu!

Savićeva još pita, kako je neko mogao da donese odluku prema kojoj se pravi razlika između žena, koje rade u državnom, privatnom, sektoru samostalnih delatnosti ili ženama koje imaju beneficirani radni staž. To nema nigde, kategorična je ona.