Početna Magazin Godine Penzija Penzija u Srbiji (7): Minimalni radni staž za žene za prevremenu penziju – 40 godina 2024. godine

Penzija u Srbiji (7): Minimalni radni staž za žene za prevremenu penziju – 40 godina 2024. godine

Penzija u Srbiji (7): Minimalni radni staž za žene za prevremenu penziju – 40 godina 2024. godine

Granica „punog“ radnog staža ne definiše se više kao pre, već kao granica staža sa kojom se ostvaruje pravo na odlazak u penziju pre propisane minimalne starosne granice. Ona se za žene pomera po 4-8 meseci godišnje, sa početnih 35 godina radnog staža, pa sve do punih 40 godina koliko će iznositi 2024. godine…

[maxbutton id=“3″]

Uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene u 2014. godini bilo je 60 godina života i najmanje 15 godina radnog staža ili 35,8 godina staža i najmanje 53,8 godina života.

Ovo će biti granice minimalnog radnog staža za žene za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju do 2023. godine:

  • 2015 – 36 godina i 4 meseca
  • 2016 – 37 godina
  • 2017 – 37 godina i 6 meseci
  • 2018 – 38 godina
  • 2019 – 38 godina i 6 meseci
  • 2020 – 39 godina
  • 2021 – 39 godina i 4 meseca
  • 2022 – 39 godina i 8 meseci
  • 2023 – 40 godina

Preporučujemo:

Napomena: ovde prikazane informacije preuzete su sa dokumenta Fonda PIO.

penzin-fejzbuk-naslovna-slajder