UGS Nezavisnost: Povećanje plata, topli obrok i regres

UGS „Nezavisnost“ će u subotu, 10. decembra, organizovati protest ispred Vlade Srbije na kome će tražiti povećanje plata u javnom sektoru za 25 odsto, kao i topli obrok i regres za sve.

Na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ održaće protest ispred Vlade Republike Srbije. Protest pod nazivom „Javni sektor – za veće plate i dostojanstvo profesije“ organizuje se da bi se izrazilo nezadovoljstvo položajem u društvu, uslovima rada i platama.

Konkretno, UGS „Nezavisnost“ ovim protestom zahteva:

  • povećanje plata za 25 odsto za sve zaposlene u javnom sektoru. Smatraju da povećanje treba da dobiju svi „jer su za nas važni i zaposleni u zdravstvu, u obrazovanju, u pošti, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, pravosuđu, policiji, vojsci, javnim medijskim servisima, ustanovama kulture, komunalnim delatnostima, saobraćaju, telekomunikacijama, socijalnoj zaštiti, predškolskim ustanovama…“
  • bezbedne uslove rada za sve i zaštitu od svih oblika nasilja
  • topli obrok i regres za ceo javni sektor
  • kolektivne ugovore koji će se poštovati
  • da se ne zaposleni ne stide svojih plata već da se sa njima ponose kao što se ponose poslom koji obavljaju

U UGS „Nezavisnost“ smatraju da su ovi zahtevi realni i u interesu kako radnika i sindikata, tako i države Srbije. Srbija je, naglašavaju, zemlja u kojoj žive, plaćaju poreze i doprinose i školuju decu ubeđujući ih da je to zemlja u kojoj ima smisla živeti.

Unapred su se zahvalili kolegama iz privatnog sektora za njihovu podršku i solidarnost. Naglašavaju u svom pozivu na protest da će i zaposleni u javnom sektoru uvek podržati zahteve i borbu zaposlenih u privatnom sektoru.